+98(21)55421082 | امروز سه شنبه ، 7-11-99
0 سبد خرید
بزابلا اسپانیا

بزابلا اسپانیا

بزابلا اسپانیا logoبرند بزابلا اسپانیا تولید کننده انواع ادوات لیفتینگ

سیم بکسل آسانسوری بزابلا اسپانیا

سیم بکسل آسانسوری مغز فولادی

سیم بکسل آسانسوری

سیم بکسل آسانسوری مغز فولادی
مغز فولادی 8x19 بزابلا اسپانیا


موجود

سیم بکسل حفاری چاه آب بزابلا اسپانیا

سیم بکسل حفاری چاه آب مغز کنفی

سیم بکسل حفاری چاه آب

سیم بکسل حفاری چاه آب مغز کنفی
مغزکنفی بزابلا اسپانیا


موجود

سیم بکسل نتاب بزابلا اسپانیا

سیم بکسل نتاب 35X7

سیم بکسل نتاب

سیم بکسل نتاب 35X7
مغز فولادی بزابلا اسپانیا


موجود

زنجیر G80 بزابلا اسپانیا

زنجیرفولادی گریدG80

زنجیر G80

زنجیرفولادی گریدG80
زنجیرفولادی گریدG80 بزابلا اسپانیا


موجود

سیم بکسل مرغداری بزابلا اسپانیا

سیم بکسل مرغداری19*1

سیم بکسل مرغداری

سیم بکسل مرغداری19*1
سیم بکسل مرغداری بزابلا اسپانیا


موجود

سیم بکسل وینچ سنگبری بزابلا اسپانیا

سیم بکسل وینچ سنگبری

سیم بکسل وینچ سنگبری

سیم بکسل وینچ سنگبری
19x7 نتاب بزابلا اسپانیا


موجود

بسکت حمل نفر و کالا بزابلا اسپانیا

بسکت حمل نفر و کالا

بسکت حمل نفر و کالا

بسکت حمل نفر و کالا
بسکت حمل نفر و کالا بزابلا اسپانیا


موجود
تلگرام باختر پدید

TEL : +982155421082-8
Fax : +982155421083
Email: info [at] bpfco.com
Web: www.bpfco.com
www.malayer-bpf.com

© Copy right 2021 | All ights Reserved | BPFCO Corporation