+98(21)55421082 | امروز شنبه ، 26-3-03
0 سبد خرید

بسکت حمل نفر و کالا

1- اسلینگ های مهاربند باید برای نگهداری زنبیل دارای یک حلقه مسترلینک مانند یک حلقه زنجیر بزرگ و هر طرف آن مجهز به شکل SHACKLE باربندی برای تقسیم شده بار میباشد.


 2- اسلینگ های مهاربند زنبیل باید سیم بکسل باشد و لوازم اتصال به زنبیل نباید در جاهای دیگر به کار رود، باید آنها تنها برای زنبیل بردن (ترابری) انسان باشد.


3- پیش از بکارگیری باید با وزن های پیش بینی شده در محل مناسب آزمایش شوند. و این آزمایش مطابق موقعیتی باشد که آن جرثقیل دارای آن شرایط قرار می گیرد.


4- وزن بار قابل آزمایش در مجموع بیشتر از ۵۰ درصد ظرفیت با شعاع کار و موقعیت جرثقیل باشد.


5- تعداد افرادی که باید در زنبیل قرار گیرند، نباید بیشتر از تعداد مقرر شده باشد.


6- اگر سیم بکسل قلاب اصلی جرثقیل از نوع سیم بکسل نتاب می باشد، باید آن سیم بکسل با ضریب اطمینان یا SAFETY FACTOR ده بر یک باشد به معنی اینکه ظرفیت زنبیل و نوع سیم بکسل ده برابر ظرفیت وزن کارکنان و بار همراه و وزن زنبیل و متعلقات باشد.


7- جرثقیل حمل کننده زنبیل یا انسان باید از نظر ایمنی کاملاً مجهز به لوازم و وسایل ایمنی باشد.


8- قلاب جرثقیل دارای ضامن ایمنی و ساختار آن دارای حلقه های باربندی برای شکل ها باشد.


9- اسلینگ های حمل زنبیل باید چهار عدد بوده و همه آن ها دارای گوشواره یا THMBLE داشته باشد.


بسکت حمل نفر و کالا  بسکت حمل نفر و کالا

بسکت حمل نفر و کالا

بسکت حمل نفر و کالا
بسکت حمل نفر و کالا

موجود
بسکت حمل نفر و کالا بزابلا اسپانیا بسکت حمل نفر و کالا
بزابلا اسپانیا

بسکت حمل نفر و کالا

بسکت حمل نفر و کالا
بزابلا اسپانیا بسکت حمل نفر و کالا

موجود
انواع و دسته بندی ها
برندها