+98(21)55421082 | امروز شنبه ، 26-3-03
0 سبد خرید

بشکه گردان

بشکه گردان به دو نوع بشکه بلند کن و بشکه بر تقسیم می شود.بشکه گردان بشکه را از وصل با یک گیره آهنی ثابت نگه می دارد و توانایی بارگیری ، تخلیه و چیدن سه بشکه روی هم را دارد ولی بشکه بر ، بشکه را از لبه بالایی آن نگه داشته و فقط کمی کج می کند تا بشکه از زمین جدا شود تا بتوان بشکه را از محلی به محل دیگر جا به جا کرد. بشکه گردان نیز مانند تمام دستگاه هیدرولیک دو نوع دستی و برقی دارد. قسمت چرخاندن بشکه معمولا دستی است که البته می توان این قسمت را هم برقی انجام داد. بشکه گردان دارای دو چرخ ثابت و دوچرخ متحرک است و فاصله بین پایه های آن حدودا 70 سانتی متر است که می شود به راحتی بشکه استاندارد را بین پایه ها آن قرار داد. برای بلند کردن بشکه های پلاستیکی ، کمی گیره نگهدارنده بشکه را با فاصله بادخور بیشتری می بندیم و در عوض یک سبد زیر قسمت نگهدارنده ساخته که بشکه را از زیر هم مهار کرده و مانع سقوط بشکه از ارتفاع شود. بشکه گردان معمولا فقط بشکه را به صورت ایستاده از زمین بر می دارد و می تواند آن را به جلو یا عقب 360 درجه بچرخاند که در موارد غیر از این باید دستگاه به صورت سفارشی ساخته شود.


7140condor grip barrel clamping  بشکه گردان

بشکه گردان

7140condor grip barrel clamping
بشکه گردان

موجود
7003condor grip barrel tong  بشکه گیر

بشکه گردان

7003condor grip barrel tong
بشکه گیر

موجود
  7004condor grip tong for lying Barrels  بشکه گیر

بشکه گردان

7004condor grip tong for lying Barrels
بشکه گیر

موجود
7116Condor Grip Barrel Grab  بشکه گیر

بشکه گردان

7116Condor Grip Barrel Grab
بشکه گیر

موجود
7116Condor Grip Barrel Grab  بشکه گیر

بشکه گردان

7116Condor Grip Barrel Grab
بشکه گیر

موجود
7150Condir Grip Barrel Clamp  بشکه گیر

بشکه گردان

7150Condir Grip Barrel Clamp
بشکه گیر

موجود
7116Condor Grip Barrel Turning Grap  بشکه گیر

بشکه گردان

7116Condor Grip Barrel Turning Grap
بشکه گیر

موجود
بشکه گیر7124Barrel lifting clamp type C-HE  بشکه گردان

بشکه گردان

بشکه گیر7124Barrel lifting clamp type C-HE
بشکه گردان

موجود
8707:Fasswendetravers بشکه گردان  بشکه گردان

بشکه گردان

8707:Fasswendetravers بشکه گردان
بشکه گردان

موجود
انواع و دسته بندی ها
برندها