+98(21)55421082 | امروز شنبه ، 26-3-03
0 سبد خرید

تجهیزات جا به جایی

این تجهیزات برای جا به جایی ایمن  و آسان  بار های خاص استفاده میشوند که شامل : لوله گیر ،کنده گیر ، پروفیل  گیر و قلاب مخصوص جا به جایی کلاف میباشند . همچنین ورق گیر ها که جهت جابه جایی ورق های فلزی و .. مورد استفاده قرار میگیرند جزو این دسته از محصولات بوده و خود شامل ورق گیر عمودی و ورق گیر افقی میباشند.


vertical Lifting Clamp   ورق گیر عمودی

تجهیزات جا به جایی

vertical Lifting Clamp
ورق گیر عمودی

موجود
horizantal lifting clamp  ورق گیر افقی

تجهیزات جا به جایی

horizantal lifting clamp
ورق گیر افقی

موجود
Rond profile Grab  لوله گیر

تجهیزات جا به جایی

Rond profile Grab
لوله گیر

موجود
 Long Clamps  کنده گیر

تجهیزات جا به جایی

Long Clamps
کنده گیر

موجود
Turning grab  ورق گیر عمودی

تجهیزات جا به جایی

Turning grab
ورق گیر عمودی

موجود
Rectangolar profil clamp  پروفیل گیر

تجهیزات جا به جایی

Rectangolar profil clamp
پروفیل گیر

موجود
 Coil Hook with counterweight balancing  قلاب مخصوص کلاف

تجهیزات جا به جایی

Coil Hook with counterweight balancing
قلاب مخصوص کلاف

موجود
 Condor Lift tilting coil Hook  قلاب مخصوص کلاف

تجهیزات جا به جایی

Condor Lift tilting coil Hook
قلاب مخصوص کلاف

موجود
انواع و دسته بندی ها
برندها