+98(21)55421082 | امروز یکشنبه ، 25-7-00
0 سبد خرید

ترولی دستی

این دستگاه توسط کاربر با حرکت عمودی زنجیر تعبیه شده که در کنار آن کاربر در راستای افقی حرکت می کند. در جرثقیل حرکتی زنجیری (ترولی زنجیری) حرکت افقی به کمک یک زنجیر 3 متری صورت میگیرد. این زنجیر به صورت عمودی به طرفین کشیده شده و باعث جابه جایی ریل حرکتی ( ترولی حرکتی) در راستای ریل(تیر آهن) میشود. برای جابه جایی اجسام سنگین در جهت عمودی، می توان از جرثقیل های دستی استفاده کرد. اما با توجه به ساختار اولیه جرثقیل های دستی، تنها حرکت عمودی اجسام توسط این جرثقیل ها امکان پذیر است. اما فرض کنید می خواهیم اجسام را در یک راستای خاص به صورت افقی نیز جابجا کنیم. برای این کار کافی است که جرثقیل دستی را به یک ریل حرکتی ( ترولی حرکتی) متصل نماییم، آنگاه به سادگی میتوان اجسام را هم در راستای افقی جابجا کنیم و هم عمودی.


ترولی دستی بدون زنجیر7213Push trolly Typ HTP --- ترولی دستی
---

ترولی دستی

ترولی دستی بدون زنجیر7213Push trolly Typ HTP
--- ترولی دستی

موجود
ترولی دستی زنجیری ویتال ژاپن ترولی دستی زنجیری
ویتال ژاپن

ترولی دستی

ترولی دستی زنجیری
ویتال ژاپن ترولی دستی زنجیری

موجود
ترولی دستی زنجیری ویتال چین ترولی دستی
ویتال چین

ترولی دستی

ترولی دستی زنجیری
ویتال چین ترولی دستی

موجود
ترولی دستی ویتال ژاپن ترولی دستی
ویتال ژاپن

ترولی دستی

ترولی دستی
ویتال ژاپن ترولی دستی

موجود
ترولی زنجیری 7213Gered Trolley Type HTG --- ترولی دستی
---

ترولی دستی

ترولی زنجیری 7213Gered Trolley Type HTG
--- ترولی دستی

موجود
انواع و دسته بندی ها
برندها