+98(21)55421082 | امروز شنبه ، 26-3-03
0 سبد خرید

ترولی دستی

این دستگاه توسط کاربر با حرکت عمودی زنجیر تعبیه شده که در کنار آن کاربر در راستای افقی حرکت می کند. در جرثقیل حرکتی زنجیری (ترولی زنجیری) حرکت افقی به کمک یک زنجیر 3 متری صورت میگیرد. این زنجیر به صورت عمودی به طرفین کشیده شده و باعث جابه جایی ریل حرکتی ( ترولی حرکتی) در راستای ریل(تیر آهن) میشود. برای جابه جایی اجسام سنگین در جهت عمودی، می توان از جرثقیل های دستی استفاده کرد. اما با توجه به ساختار اولیه جرثقیل های دستی، تنها حرکت عمودی اجسام توسط این جرثقیل ها امکان پذیر است. اما فرض کنید می خواهیم اجسام را در یک راستای خاص به صورت افقی نیز جابجا کنیم. برای این کار کافی است که جرثقیل دستی را به یک ریل حرکتی ( ترولی حرکتی) متصل نماییم، آنگاه به سادگی میتوان اجسام را هم در راستای افقی جابجا کنیم و هم عمودی.


ترولی دستی بدون زنجیر7213Push trolly Typ HTP  ترولی دستی

ترولی دستی

ترولی دستی بدون زنجیر7213Push trolly Typ HTP
ترولی دستی

موجود
ترولی دستی زنجیری ویتال ژاپن ترولی دستی زنجیری
ویتال ژاپن

ترولی دستی

ترولی دستی زنجیری
ویتال ژاپن ترولی دستی زنجیری

موجود
ترولی دستی زنجیری ویتال چین ترولی دستی
ویتال چین

ترولی دستی

ترولی دستی زنجیری
ویتال چین ترولی دستی

موجود
ترولی دستی ویتال ژاپن ترولی دستی
ویتال ژاپن

ترولی دستی

ترولی دستی
ویتال ژاپن ترولی دستی

موجود
ترولی زنجیری 7213Gered Trolley Type HTG  ترولی دستی

ترولی دستی

ترولی زنجیری 7213Gered Trolley Type HTG
ترولی دستی

موجود
انواع و دسته بندی ها
برندها