+98(21)55421082 | امروز یکشنبه ، 5-11-99
0 سبد خرید

جرثقیل بازویی متحرک


جرثقیل بازویی متحرک --- جرثقیل بازویی متحرک
---

جرثقیل بازویی متحرک

جرثقیل بازویی متحرک
--- جرثقیل بازویی متحرک

موجود
جرثقیل بازویی متحرک8042Hydraulic counterweight crane with collapsible jib Arm --- جرثقیل بازویی متحرک
---

جرثقیل بازویی متحرک

جرثقیل بازویی متحرک8042Hydraulic counterweight crane with collapsible jib Arm
--- جرثقیل بازویی متحرک

موجود
جرثقیل بازویی متحرک8042Hydraulic counter wight crane with collapsible jib Arm --- جرثقیل بازویی متحرک
---

جرثقیل بازویی متحرک

جرثقیل بازویی متحرک8042Hydraulic counter wight crane with collapsible jib Arm
--- جرثقیل بازویی متحرک

موجود
جرثقیل بازویی متحرک 8042Work shop crane with hinged jib arm and V-shoped chassis for occasional use --- جرثقیل بازویی متحرک
---

جرثقیل بازویی متحرک

جرثقیل بازویی متحرک 8042Work shop crane with hinged jib arm and V-shoped chassis for occasional use
--- جرثقیل بازویی متحرک

موجود
جرثقیل بازویی متحرک8242Workshop crane collapsible with parallel chassis for work over pallets --- جرثقیل بازویی متحرک
---

جرثقیل بازویی متحرک

جرثقیل بازویی متحرک8242Workshop crane collapsible with parallel chassis for work over pallets
--- جرثقیل بازویی متحرک

موجود
جرثقیل بازویی متحرک8242Workshop crane collapsible with parallel chassis for work over pallets --- جرثقیل بازویی متحرک
---

جرثقیل بازویی متحرک

جرثقیل بازویی متحرک8242Workshop crane collapsible with parallel chassis for work over pallets
--- جرثقیل بازویی متحرک

موجود
انواع و دسته بندی ها
برندها
دیگر دسته ها
تلگرام باختر پدید

TEL : +982155421082-8
Fax : +982155421083
Email: info [at] bpfco.com
Web: www.bpfco.com
www.malayer-bpf.com

© Copy right 2021 | All ights Reserved | BPFCO Corporation