+98(21)55421082 | امروز شنبه ، 27-11-97 ساعت 04:37:22
0 سبد خرید

جرثقیل برقی زنجیری

 جرثقیل برقی یا بالابرهای موتوری نوع دیگری از بالابرها هستند که با نیروی موتوری بار را جابه جا می کنند. جرثقیل یا بالابرهای برقی از جمله پرکاربردترین نوع بالابرهای موتوری هستند. در این بالابرها نیروی تولید شده توسط جریان برق باعث جابه جایی بار می شود. این بالابرها اغلب برای انجام باربرداری های سریع و مکرر با تناژهای مختلف و سرعت های گوناگون در صنایع مختلف مانند خطوط تولید کارخانجات ، انبارها و سالن های مونتاژ به کار می روند. 


جرثقیل بادی7874Air Hoist Type mini کارل اشتال جرثقیل بادی
کارل اشتال

جرثقیل برقی زنجیری

جرثقیل بادی7874Air Hoist Type mini
کارل اشتال جرثقیل بادی

موجود
جرثقیل بادی7875Air Hoist type profi کارل اشتال جرثقیل بادی
کارل اشتال

جرثقیل برقی زنجیری

جرثقیل بادی7875Air Hoist type profi
کارل اشتال جرثقیل بادی

موجود
جرثقیل بادی7876Air Hoist Type PROFI with motorized trolly کارل اشتال جرثقیل بادی
کارل اشتال

جرثقیل برقی زنجیری

جرثقیل بادی7876Air Hoist Type PROFI with motorized trolly
کارل اشتال جرثقیل بادی

موجود
جرثقیل برقی زنجیری9020Electric chain Hoist cs -compact کارل اشتال جرثقیل برقی زنجیری
کارل اشتال

جرثقیل برقی زنجیری

جرثقیل برقی زنجیری9020Electric chain Hoist cs -compact
کارل اشتال جرثقیل برقی زنجیری

موجود
جرثقیل برقی زنجیری2090Electric chain Hoist cs-campact GM کارل اشتال جرثقیل برقی زنجیری
کارل اشتال

جرثقیل برقی زنجیری

جرثقیل برقی زنجیری2090Electric chain Hoist cs-campact GM
کارل اشتال جرثقیل برقی زنجیری

موجود
جرثقیل برقی زنجیری 9010Electric chain Hoist کارل اشتال جرثقیل برقی زنجیری
کارل اشتال

جرثقیل برقی زنجیری

جرثقیل برقی زنجیری 9010Electric chain Hoist
کارل اشتال جرثقیل برقی زنجیری

موجود
جرثقیل برقی زنجیری 9012Electric chain Hois type620 کارل اشتال جرثقیل برقی زنجیری
کارل اشتال

جرثقیل برقی زنجیری

جرثقیل برقی زنجیری 9012Electric chain Hois type620
کارل اشتال جرثقیل برقی زنجیری

موجود
انواع و دسته بندی ها
برندها