+98(21)55421082 | امروز شنبه ، 26-3-03
0 سبد خرید

جکلوی

جکلوی در دو نوع موجود می باشد جغجغه ای و اهرمی. جکلوی اهرمی: نوع مکانیکی جکلوی است که برای بستن زنجیر روی بار برای نگه داشتن و امنیت بار به کار می رود. این وسیله طوری طراحی شده که انرژی جنبشی در دسته ذخیره می شود. جکلوی جغجغه ای: وسیله ای مکانیکی است که برای بستن زنجیر روی بار به کار میرود. بخاطر داشتن دنده، گیره ، دسته و تعبیه لوازمی در انتهای آن که به داخل یا خارج می چرخند به اندازه ی جکلوی اهرمی در دسته اش انرژی ذخیره نمی شود.


جکلوی ساده چین جکلوی
چین

جکلوی

جکلوی ساده
چین جکلوی

موجود
جکلوی ساده  جکلوی

جکلوی

جکلوی ساده
جکلوی

موجود
جکلوی جغجغه ای 5R25.Ratchet Tenioner with 2shortening Hooks چین جکلوی
چین

جکلوی

جکلوی جغجغه ای 5R25.Ratchet Tenioner with 2shortening Hooks
چین جکلوی

موجود
جکلوی جغجغه ای 5R25.Ratchet Tensioner With 2 shortening Hooks  جکلوی

جکلوی

جکلوی جغجغه ای 5R25.Ratchet Tensioner With 2 shortening Hooks
جکلوی

موجود
جکلوی جغجغه ای 5R10.Ratchet tensioner with 2Eyes  جکلوی

جکلوی

جکلوی جغجغه ای 5R10.Ratchet tensioner with 2Eyes
جکلوی

موجود
انواع و دسته بندی ها
برندها