+98(21)55421082 | امروز شنبه ، 26-3-03
0 سبد خرید

جک دستی

جک پالت دستی تنها با اتصال مکانیکی توانایی بلند کردن بار را دارد. جک دستی اغلب در عملیات انبارداری خرده فروشی و شخصی استفاده می شود. قدرت جک پالت جک های پالت، که همچنین به عنوان کامیون های پالت الکتریکی شناخته می شود ، پله ها ، جک های یک و یا دو پالت یا جک قدرت ، به منظور جابجایی و جابجایی از پالت های سنگین و انباشته ، حرکت می کنند. برخی از آنها حاوی یک پلت فرم برای کاربر در هنگام حرکت پالت است . برخی از آنها نیز دارای پلت فرم برای کاربر در هنگام حرکت است. جک پالت ساخته شده به طور کلی توسط یک دریچه گاز در دسته حرکت میکند تا به عقب یا جلو حرکت کند و با چرخاندن دسته در جهت مورد نظر ، هدایت شود . بعضی از این دستگاه ها دارای یک سوئیچ بخصوص که فقط برای ترمز است که با این سوئیچ شما می توانید دستگاه را بلافاصله متوقف کرده و دستگاه را وقتی که در حال استفاده بوده به راحتی ترک کنید . دیگر دستگاه ها از یک سیستم به هعنوان به عنوان متصل کننده استفاده میکنند که در آن راننده اگر درچه گاز را از عقب به جلو یا بلعکس انجام دهند دستگاه بلافاصله متوقف شده و به عنوان ترمز اضطراری در شرایط خاص استفاده می شود .


جک دستی 7202.2Rack jack with adjustable claw acc  جک دستی

جک دستی

جک دستی 7202.2Rack jack with adjustable claw acc
جک دستی

موجود
انواع و دسته بندی ها
برندها