SELECT LANGUAGE : ENGLISH | PERSIAN
+98(21)55421082 | امروز سه شنبه ، 26-10-96 ساعت 11:04:02
0 سبد خرید

زنجیر لنگر

زنجیر لنگر دانه بلند ( بدون پله ) Studless Link Chain
زنجیر لنگر بدون پله ای به شکلی است که دانه های زنجیر آن دارای طول داخلی بزرگتری از زنجیر های دیگر می باشد و با سه نوع گرید U1، U2 ، U3 تولید و ارایه میگردد که گرید U3 دارای استحکام بالاتری از گریدهای دیگر می باشد البته زنجیر لنگری از نوع پله ای دارای استحکام بالاتری نسبت به زنجیر لنگر بدون پله ای می باشد.

زنجیر لنگر پله ای Anchor chain
برای کشتیرانی ها جهت لنگر اندازی کشتی توسط وینچ به دریا استفاده می شود.
( البته برای مهار تورهای قفس های پرورش ماهی در دریا نیز استفاده می شود.)
زنجیرلنگر از نوع پله ای که معروف به زنجیر پله ای می باشد از نوع فولادی دارای سه نوع گرید U1 ، U2، U3 دریایی می باشد.


زنجیرلنگر دانه بلند- بدون پله گوستاولف  زنجیر لنگر دانه بلند
گوستاولف

زنجیر لنگر

زنجیرلنگر دانه بلند- بدون پله
گوستاولف زنجیر لنگر دانه بلند

موجود
زنجیرلنگر پله ای  گوستاولف  زنجیر لنگر پله ای
گوستاولف

زنجیر لنگر

زنجیرلنگر پله ای
گوستاولف زنجیر لنگر پله ای

موجود
انواع و دسته بندی ها
برندها
دیگر دسته ها

TEL : +982155421082-8
Fax : +982155421083
Email: info [at] bpfco.com
Web: www.bpfco.com
www.malayer-bpf.com

© Copy right 2018 | All ights Reserved | BPFCO Corporation