+98(21)55421082 | امروز شنبه ، 26-3-03
0 سبد خرید

زنجیر لنگر

زنجیر لنگر (Anchor chain) نوعی زنجیر فولادی می باشد ، که با استاندارد های خاص برای اتصال لنگر های کشتی ها تولید می شود و از یک سمت به لنگر و در سمت دیگر بر روی وینچ های کشتی اتصال پیدا می کند.این زنجیر از فولاد پرکربن به 2 صورت غیرگالوانیزه  (سیاه ) و گالوانیزه گرم تولید میشود،البته گالوانیزه گرم دارای مقاومت بیشتر در مقابل خورندگی آب شور و املاح دریا دارد .  


زنجیرهای لنگر از لحاظ استاندارد از قطر (mm 12.5)  1/2   شروع  و تا قطر (mm137) 3/8 5 موجود میباشند.


مبنای محاسبه زنجیرهای لنگری، فوت (ft) میباشد و یا بر مبنای یک طول یعنی 90ft = 27.5m  مورد استفاده قرار میگیرد.


 


 U1، U2 ، U3 ,U4 آلیوتو زنجیر لنگر دانه بلند
آلیوتو

زنجیر لنگر

U1، U2 ، U3 ,U4
آلیوتو زنجیر لنگر دانه بلند

موجود
U1, U2, U3, U4 آلیوتو زنجیر لنگر پله ای
آلیوتو

زنجیر لنگر

U1, U2, U3, U4
آلیوتو زنجیر لنگر پله ای

موجود
انواع و دسته بندی ها
برندها