+98(21)55421082 | امروز شنبه ، 26-3-03
0 سبد خرید

سیم بکسل آسانسور

سیم بکسل های آسانسوری شرکت باختر پدید فولاد تولید کارخانجات صنعتی ملایر بوده که مفتول های تشکیل دهنده آن  ایرانی بوده و از  شرکتهای تولید کننده مفتول تهیه می گردد که مطابق با استانداردهای جهانی تست های پیچش و خمش و کشش و آنالیز شیمیایی شده که پس از تایید توسط شرکت در قرقره های چوبی 500 متری الی 1000 متری شروع به تولید می گردد. همچنین سیم بکسل های آسانسوری وارداتی نیز موجود میباشد .


IWRC کارخانجات صنعتی ملایر مغز فولادی 8x19
کارخانجات صنعتی ملایر

سیم بکسل آسانسور

IWRC
کارخانجات صنعتی ملایر مغز فولادی 8x19

موجود
FC کارخانجات صنعتی ملایر مغز کنفی 8x19
کارخانجات صنعتی ملایر

سیم بکسل آسانسور

FC
کارخانجات صنعتی ملایر مغز کنفی 8x19

موجود
FC گوستاولف  مغز کنفی 8x19
گوستاولف

سیم بکسل آسانسور

FC
گوستاولف مغز کنفی 8x19

موجود
19×8 مغز فولاد  بزابلا اسپانیا مغز فولادی 8x19
بزابلا اسپانیا

سیم بکسل آسانسور

19×8 مغز فولاد
بزابلا اسپانیا مغز فولادی 8x19

موجود
19×8 مغز کنف بزابلا اسپانیا مغز کنفی 8x19
بزابلا اسپانیا

سیم بکسل آسانسور

19×8 مغز کنف
بزابلا اسپانیا مغز کنفی 8x19

موجود
IWRC گوستاولف  مغز فولادی 8x19
گوستاولف

سیم بکسل آسانسور

IWRC
گوستاولف مغز فولادی 8x19

موجود
12×6 هفت لا کنف گوستاولف  سیم بکسل آسانسوری مخصوص گاورنر آسانسور 7fc
گوستاولف

سیم بکسل آسانسور

12×6 هفت لا کنف
گوستاولف سیم بکسل آسانسوری مخصوص گاورنر آسانسور 7fc

موجود
 هفت لا کنف12×6 کارخانجات صنعتی ملایر سیم بکسل آسانسوری مخصوص گاورنر آسانسور 7fc
کارخانجات صنعتی ملایر

سیم بکسل آسانسور

هفت لا کنف12×6
کارخانجات صنعتی ملایر سیم بکسل آسانسوری مخصوص گاورنر آسانسور 7fc

موجود
انواع و دسته بندی ها
برندها