+98(21)55421082 | امروز شنبه ، 26-3-03
0 سبد خرید

سیم بکسل معادن

سیم بکسل های معادن شرکت باختر پدید فولاد تولید کارخانجات صنعتی ملایر بوده که مفتول های تشکیل دهنده آن  ایرانی بوده و از  شرکتهای تولید کننده مفتول تهیه می گردد که مطابق با استانداردهای جهانی تست های پیچش و خمش و کشش و آنالیز شیمیایی شده که پس از تایید توسط شرکت در قرقره های چوبی 500 متری الی 1000 متری شروع به تولید می گردد.


 6x19s مغز کنف کارخانجات صنعتی ملایر سیم بکسل مخصوص سنگبری معادن
کارخانجات صنعتی ملایر

سیم بکسل معادن

6x19s مغز کنف
کارخانجات صنعتی ملایر سیم بکسل مخصوص سنگبری معادن

موجود
37×6  مغز فولاد کارخانجات صنعتی ملایر سیم بکسل وینچ چرثقیل سنگبری
کارخانجات صنعتی ملایر

سیم بکسل معادن

37×6 مغز فولاد
کارخانجات صنعتی ملایر سیم بکسل وینچ چرثقیل سنگبری

موجود
 6x25 مغز فولاد کارخانجات صنعتی ملایر قله کشی
کارخانجات صنعتی ملایر

سیم بکسل معادن

6x25 مغز فولاد
کارخانجات صنعتی ملایر قله کشی

موجود
 6x19 مغز فولاد کارخانجات صنعتی ملایر قله کشی
کارخانجات صنعتی ملایر

سیم بکسل معادن

6x19 مغز فولاد
کارخانجات صنعتی ملایر قله کشی

موجود
 6x36 مغز فولاد کارخانجات صنعتی ملایر قله کشی
کارخانجات صنعتی ملایر

سیم بکسل معادن

6x36 مغز فولاد
کارخانجات صنعتی ملایر قله کشی

موجود
25×6 مغز کنف کارخانجات صنعتی ملایر وینچ واگن
کارخانجات صنعتی ملایر

سیم بکسل معادن

25×6 مغز کنف
کارخانجات صنعتی ملایر وینچ واگن

موجود
انواع و دسته بندی ها
برندها