+98(21)55421082 | امروز یکشنبه ، 21-3-02
0 سبد خرید

سیم بکسل وینچ سنگبری

سیم بکسل مخصوص وینچ جرثقیل سنگبری: در کارخانجات سنگبری هنگامی که کوپه های سنگ در معدن را به این کارخانجات برای جا به جایی و برش می آورند، سیم بکسل های جرثقیلی دروازه ای موجود در سنگ بری ها می بایست توان و تحمل جا به جایی این کوپه های بزرگ را توسط اسلینگ ها داشته باشند. ولی در اکثر سنگ بری ها دیده می شود که به دلیل جا به جایی زیاد کوپه ها و سنگینی و وزن متفاوت آن ها و فشار بیش از حدی که به سیم بکسل وینچ جرثقیل های دروازه ای درسنگبریها آورده می شود، باعث خرابی و از بین رفتن آن می شود.


 سیم بکسل وینچ سنگبری    35x7نتاب

سیم بکسل وینچ سنگبری

سیم بکسل وینچ سنگبری
35x7نتاب

موجود
سیم بکسل وینچ سنگبری کارخانجات صنعتی ملایر  35x7نتاب
کارخانجات صنعتی ملایر

سیم بکسل وینچ سنگبری

سیم بکسل وینچ سنگبری
کارخانجات صنعتی ملایر 35x7نتاب

موجود
سیم بکسل وینچ سنگبری بزابلا اسپانیا 19x7 نتاب
بزابلا اسپانیا

سیم بکسل وینچ سنگبری

سیم بکسل وینچ سنگبری
بزابلا اسپانیا 19x7 نتاب

موجود
سیم بکسل وینچ سنگبری کارخانجات صنعتی ملایر 19x7 نتاب
کارخانجات صنعتی ملایر

سیم بکسل وینچ سنگبری

سیم بکسل وینچ سنگبری
کارخانجات صنعتی ملایر 19x7 نتاب

موجود
سیم بکسل وینچ سنگبری کارخانجات صنعتی ملایر 6x37 مغزفولاد
کارخانجات صنعتی ملایر

سیم بکسل وینچ سنگبری

سیم بکسل وینچ سنگبری
کارخانجات صنعتی ملایر 6x37 مغزفولاد

موجود
انواع و دسته بندی ها
برندها