+98(21)55421082 | امروز جمعه ، 28-6-99
0 سبد خرید

شاهین


شاهین8293Condor Lift Beam in modular design --- شاهین
---

شاهین

شاهین8293Condor Lift Beam in modular design
--- شاهین

موجود
شاهین8292Condorlift lifting Beam in modular Hesign --- شاهین
---

شاهین

شاهین8292Condorlift lifting Beam in modular Hesign
--- شاهین

موجود
شاهین8294Condorlifting OMEGA lifting Beam in modular Design --- شاهین
---

شاهین

شاهین8294Condorlifting OMEGA lifting Beam in modular Design
--- شاهین

موجود
شاهین8394Condorlifting OMEGA lifting Beam in modular Design3 --- شاهین
---

شاهین

شاهین8394Condorlifting OMEGA lifting Beam in modular Design3
--- شاهین

موجود
شاهین8302/8301Condorlift lifting Beam with fixedor adjustable Double safety Hooks --- شاهین
---

شاهین

شاهین8302/8301Condorlift lifting Beam with fixedor adjustable Double safety Hooks
--- شاهین

موجود
شاهین8200Condorlift lifting Beam with flame-cut Eye as single-point suspension --- شاهین
---

شاهین

شاهین8200Condorlift lifting Beam with flame-cut Eye as single-point suspension
--- شاهین

موجود
شاهین 8702Condorlift H-shope lifting --- شاهین
---

شاهین

شاهین 8702Condorlift H-shope lifting
--- شاهین

موجود
شاهین8355Condorlhft Load turning Beam --- شاهین
---

شاهین

شاهین8355Condorlhft Load turning Beam
--- شاهین

موجود
شاهین8705Condorlift lifting Beam with flame-cut Eye ass single-point --- شاهین
---

شاهین

شاهین8705Condorlift lifting Beam with flame-cut Eye ass single-point
--- شاهین

موجود
شاهین8706CondorLift Lifting Beam for Bag transport --- شاهین
---

شاهین

شاهین8706CondorLift Lifting Beam for Bag transport
--- شاهین

موجود
شاهین8706CondorLift Lifting Beam for Big Bag transport  --- شاهین
---

شاهین

شاهین8706CondorLift Lifting Beam for Big Bag transport
--- شاهین

موجود
شاهین7T Spreader Beam --- شاهین
---

شاهین

شاهین7T Spreader Beam
--- شاهین

موجود
انواع و دسته بندی ها
برندها
دیگر دسته ها
تلگرام باختر پدید

TEL : +982155421082-8
Fax : +982155421083
Email: info [at] bpfco.com
Web: www.bpfco.com
www.malayer-bpf.com

© Copy right 2020 | All ights Reserved | BPFCO Corporation