+98(21)55421082 | امروز یکشنبه ، 5-11-99
0 سبد خرید

طناب ابریشمی

طناب ابریشمی و یا ( پلی پروپلین از نوع مولتی فیلامنت) در بافت های 3 الی 4 معمولی و 8 الی 12 رشته ای ( گیس بافت) جهت استفاده در صنایع دریایی و نظامی کاربرد وسیعی دارد.


طناب ابریشمی سه رشته ای کارخانجات صنعتی ملایر طناب ابریشمی چهار رشته ای
کارخانجات صنعتی ملایر

طناب ابریشمی

طناب ابریشمی سه رشته ای
کارخانجات صنعتی ملایر طناب ابریشمی چهار رشته ای

موجود
طناب ابریشمی چهار رشته ای  کارخانجات صنعتی ملایر طناب ابریشمی سه رشته ای
کارخانجات صنعتی ملایر

طناب ابریشمی

طناب ابریشمی چهار رشته ای
کارخانجات صنعتی ملایر طناب ابریشمی سه رشته ای

موجود
طناب ابریشمی هشت رشته ای کارخانجات صنعتی ملایر طناب ابریشمی هشت رشته ای
کارخانجات صنعتی ملایر

طناب ابریشمی

طناب ابریشمی هشت رشته ای
کارخانجات صنعتی ملایر طناب ابریشمی هشت رشته ای

موجود
طناب ابریشمی 12 رشته ای  کارخانجات صنعتی ملایر طناب ابریشمی 12 رشته ای
کارخانجات صنعتی ملایر

طناب ابریشمی

طناب ابریشمی 12 رشته ای
کارخانجات صنعتی ملایر طناب ابریشمی 12 رشته ای

موجود
انواع و دسته بندی ها
برندها
دیگر دسته ها
تلگرام باختر پدید

TEL : +982155421082-8
Fax : +982155421083
Email: info [at] bpfco.com
Web: www.bpfco.com
www.malayer-bpf.com

© Copy right 2021 | All ights Reserved | BPFCO Corporation