+98(21)55421082 | امروز شنبه ، 26-3-03
0 سبد خرید

قلاب قرقره

قرقره چرخی است که در لبه‌های خود شیاری دارد برای نگهداشتن طناب یا کابل. قرقره از ماشین‌های ساده است و معمولاً برای کاهش نیروی لازم برای کشیدن یا بلند کردن بارها طراحی می‌شوند. شخصی می‌خواهد وزنه فوق العاده سنگینی را نه از راه پله بلکه از طریق پنجره ساختمان به داخل ساختمان انتقال دهد. او برای این کار از طناب و قرقره استفاده می‌کند. این وسایل باعث می‌شوند که وزنه با نیروی کمتر از وزن خود بالا کشیده شود. این کار چگونه عملی می‌شود؟ ابتدا جسم سنگینی را در نظر بگیرید که از دو طناب آویزان شده است. در این مجموعه نیروی روبه بالای وارد بر جسم برابر کشش طنابها است و مجموع کشش طنابها بر اساس شرط تعادل نیروها باید برابر وزن جسم باشد. اگر وزنه و سیستم آویخته آن متقارن باشد، کشش هر طناب برابر نصف وزن جسم خواهد بود.


قلاب قرقره از بغل بازشو7501Snatch Block  قلاب قرقره از بغل بازشو

قلاب قرقره

قلاب قرقره از بغل بازشو7501Snatch Block
قلاب قرقره از بغل بازشو

موجود
قلاب قرقره تک شیار7541Snactch Block قلاب قرقره از بغل بازشو

قلاب قرقره

قلاب قرقره تک شیار7541Snactch Block
قلاب قرقره از بغل بازشو

موجود
قلاب قرقره تک شیار7542Snatch Block  قلاب قرقره از بغل بازشو

قلاب قرقره

قلاب قرقره تک شیار7542Snatch Block
قلاب قرقره از بغل بازشو

موجود
قلاب قرقره از بغل بازشو7545Rope pulley with swivelling Hook قلاب قرقره از بغل بازشو

قلاب قرقره

قلاب قرقره از بغل بازشو7545Rope pulley with swivelling Hook
قلاب قرقره از بغل بازشو

موجود
قلاب قرقره شگل دار7545Rope pulley with shackle قلاب قرقره شگل دار

قلاب قرقره

قلاب قرقره شگل دار7545Rope pulley with shackle
قلاب قرقره شگل دار

موجود
قلاب قرقره s چین قلاب قرقره از بغل بازشو
چین

قلاب قرقره

قلاب قرقره s
چین قلاب قرقره از بغل بازشو

موجود
فولی7533Rope shave with maintenance فولی

قلاب قرقره

فولی7533Rope shave with maintenance
فولی

موجود
فولی برای سیم بکسل7514Rope Guide sheave for wall and hand winches فولی

قلاب قرقره

فولی برای سیم بکسل7514Rope Guide sheave for wall and hand winches
فولی

موجود
فولی برای سیم بکسل7515Slewable Rope pulley single sheave فولی

قلاب قرقره

فولی برای سیم بکسل7515Slewable Rope pulley single sheave
فولی

موجود
فولی7513Wire rope sheave فولی

قلاب قرقره

فولی7513Wire rope sheave
فولی

موجود
فولی پلی آمید7510Polyamide Rope pulley فولی

قلاب قرقره

فولی پلی آمید7510Polyamide Rope pulley
فولی

موجود
انواع و دسته بندی ها
برندها