+98(21)55421082 | امروز یکشنبه ، 17-12-99
0 سبد خرید

مگنت


مگنت7631Condor Lift permanent Lifting magnet model CSmag --- مگنت
---

مگنت

مگنت7631Condor Lift permanent Lifting magnet model CSmag
--- مگنت

موجود
مگنت7643Permanent lifting magnet maxX --- مگنت
---

مگنت

مگنت7643Permanent lifting magnet maxX
--- مگنت

موجود
مگنت7630Condor Lift permanent magnet model CSN --- مگنت
---

مگنت

مگنت7630Condor Lift permanent magnet model CSN
--- مگنت

موجود
مگنت76TG permanent lifting magnet maxX TG CSN --- مگنت
---

مگنت

مگنت76TG permanent lifting magnet maxX TG CSN
--- مگنت

موجود
مگنت7644Battery lifting magnets with infrared Remot control --- مگنت
---

مگنت

مگنت7644Battery lifting magnets with infrared Remot control
--- مگنت

موجود
مگنت7680Battery lifting magents Type BAT GRIP with Radio Remote control --- مگنت
---

مگنت

مگنت7680Battery lifting magents Type BAT GRIP with Radio Remote control
--- مگنت

موجود
مگنت7634Permanent Lifting magnet model NEO-AIR --- مگنت
---

مگنت

مگنت7634Permanent Lifting magnet model NEO-AIR
--- مگنت

موجود
مگنت7633Electro permanent magnet NEO-EP --- مگنت
---

مگنت

مگنت7633Electro permanent magnet NEO-EP
--- مگنت

موجود
مگنت7643S permanent module type SML --- مگنت
---

مگنت

مگنت7643S permanent module type SML
--- مگنت

موجود
مگنت7643B fixed magnetic Beam type BF2 --- مگنت
---

مگنت

مگنت7643B fixed magnetic Beam type BF2
--- مگنت

موجود
مگنت7643T permanent magnet telescopic Beam type TM4 --- مگنت
---

مگنت

مگنت7643T permanent magnet telescopic Beam type TM4
--- مگنت

موجود
مگنت7650permanent magnet --- مگنت
---

مگنت

مگنت7650permanent magnet
--- مگنت

موجود
انواع و دسته بندی ها
برندها
دیگر دسته ها
تلگرام باختر پدید

TEL : +982155421082-8
Fax : +982155421083
Email: info [at] bpfco.com
Web: www.bpfco.com
www.malayer-bpf.com

© Copy right 2021 | All ights Reserved | BPFCO Corporation