+98(21)55421082 | امروز یکشنبه ، 12-9-02
0 سبد خرید

ورق گیر

ورق گیر یا گیره ها در عملیات باربرداری و تجهیزاتی برای گرفتن وبلند کردن ورقها و ستونهای فلزی هستند. ورق گیرها در انواع مختلف ساخته شده و براساس وزن بار مشخص می شوند. هنگام استفاده از این ورق گیر ها ، به جهت صحیح نصب آن روی ورق یا ستون توجه کنید به طوری که چنگش یا گیرایی مناسب و لازم بین ورق و گیره به وجود آید . ضمنا به یاد داشته باشید تا از هر گیره یا ورق گیر فقط برای بلند کردن و جابه جایی یک ورق استفاده کنید و هرگز بیش از یک ورق را با یک گیره جابه جا نکنید زیرا احتمال دررفتن و سرخوردن ورق بسیار است . همیشه متناسب با ظرفیت ورق گیر یا گیره ها از آن برای جابه جا کردن بار استفاده کنید. ورق گیرها بصورت عمودی و افقی میبا شند که بستگی به تناژ و مدل آن به انواع ضامن دار و بدون ضامن با دهانه فک گاز گیر از 0 تا 100 میلیمتر تقسیم بندی میشوند .


7121Lifting Clamp Type SVC-HE  ورق گیر عمودی

ورق گیر

7121Lifting Clamp Type SVC-HE
ورق گیر عمودی

موجود
7123lifting clamp type HLC-HE  ورق گیر افقی

ورق گیر

7123lifting clamp type HLC-HE
ورق گیر افقی

موجود
لوله گیر7Z50Rond profile Grab  لوله گیر

ورق گیر

لوله گیر7Z50Rond profile Grab
لوله گیر

موجود
کنده گیرZ26 Long Clamps  کنده گیر

ورق گیر

کنده گیرZ26 Long Clamps
کنده گیر

موجود
شمش گیر7002Turning grab  شمش گیر

ورق گیر

شمش گیر7002Turning grab
شمش گیر

موجود
پروفیل گیر7001Rectangolar profil clamp  پروفیل گیر

ورق گیر

پروفیل گیر7001Rectangolar profil clamp
پروفیل گیر

موجود
هوک مخصوص کویل 7C30 Coil Hook with counter weight balancing  هوک مخصوص کویل

ورق گیر

هوک مخصوص کویل 7C30 Coil Hook with counter weight balancing
هوک مخصوص کویل

موجود
هوک مخصوص کویل 7C33 Condor Lift tilting coil Hook  هوک مخصوص کویل

ورق گیر

هوک مخصوص کویل 7C33 Condor Lift tilting coil Hook
هوک مخصوص کویل

موجود
انواع و دسته بندی ها
برندها