+98(21)55421082 | امروز شنبه ، 26-3-03
0 سبد خرید

پیچ دینام

پیچ گوشواره ای (Eye Bolt ) یکی دیگر از اجزا و متعلقات باربرداری، پیچ های گوشواره ای است که معمولاً برای نصب دائمی روی تجهیزات به منظور باربرداری استفاده می شود. مثلاً برای بلند کردن موتورهای الکتریکی بزرگ از پیچ های گوشواره ای که روی آن نصب شده است، استفاده می شود. پیچ های گوشواره ای از یک حلقه در سر و رزوه در انتهای دیگر تشکیل شده اند. به عبارت دیگر پیچ گوشواره ای پیچی است که سرآن یک چشمی یا حلقه ی بسته دارد. پیچ گوشواره ای پیچی است برای اتصال اسلینگ ( سیم بکسل و زنجیر) به بار، بر روی پیچ های گوشواره ای پس از آهنگری و جوشکاری در کارخانه ی سازنده حدود 860 الی 890 درجه ی سانتی گراد است عملیات حرارتی انجام شده و سپس به درون آب یا روغنی که دمای آن بین 550 تا 660 درجه ی سانتی گراد است قرار داده می شوند تا خنک و محکم شوند. پس از عملیات حرارتی و شکل دهی، تست سختی سنجی برینل روی آن ها انجام می شود. پیچ های گوشواره ای که دارای حلقه اتصالی (Link) هستند، حلقه ی اتصالی مربوطه توسط یکی از روش های جوشکاری برق، جوشکاری گاز، جوشکاری هیدروژن اتمی یا جوشکاری با گاز خنثی ساخته می شوند، باید دقت شود که جوش پیوسته، یک دست و صافی انجام شده و هیچ گونه تخلخل و منفذی در محل جوشکاری شده مشخص نباشد. پیچ گوشواره ای ساخته شده در کارخانه ی سازنده، حداقل با دو برابر ظرفیت مجاز آن تست می شود تا استحکام و پایداری آن ارزیابی شود. پس از انجام Proof Test دوباره از قطعات ساخته شده نیز توسط بازرس مجرب تست به عمل می آید تا پذیرش نهایی صورت گیرد. در نهایت پس از طی تمام موارد و اخذ مدارک بازرسی، ظرفیت، نام سازنده، علامت کیفیت، علامت شناسایی روزه و علامت مشخصه ی گواهی نامه ی سلامت فنی و سایر مشخصات مورد نیاز به گونه ای روی پیچ گوشواره ای حک می شود که روی استحکام مکانیکی آن تاثیری نداشته باشد. این علائم باید بزرگ، خوانا و حداقل 3 میلی متر ارتفاع داشته باشند. در گواهینامه ای که توسط سازنده یا مرجع بازرسی برای پیچ گوشواره ای صادر می شود. مواردی نظیر: علامت مشخصه ی گواهینامه ی سلامت فنی، نوع و اندازه رزوه، نتیجه ی Proof Test و SWL برای خریدار یا مصرف کننده ذکر می شود.


پیچ دینام نری  پیچ دینام نری

پیچ دینام

پیچ دینام نری
پیچ دینام نری

موجود
پیچ دینام مادگی  پیچ دینام مادگی

پیچ دینام

پیچ دینام مادگی
پیچ دینام مادگی

موجود
انواع و دسته بندی ها
برندها