+98(21)55421082 | امروز جمعه ، 23-9-97 ساعت 13:04:34
0 سبد خرید

������������ ������������ ����������


جرثقیل بازویی متحرک کارل اشتال جرثقیل بازویی متحرک
کارل اشتال

������������ ������������ ����������

جرثقیل بازویی متحرک
کارل اشتال جرثقیل بازویی متحرک

موجود
جرثقیل بازویی متحرک8042Hydraulic counterweight crane with collapsible jib Arm کارل اشتال جرثقیل بازویی متحرک
کارل اشتال

������������ ������������ ����������

جرثقیل بازویی متحرک8042Hydraulic counterweight crane with collapsible jib Arm
کارل اشتال جرثقیل بازویی متحرک

موجود
جرثقیل بازویی متحرک8042Hydraulic counter wight crane with collapsible jib Arm کارل اشتال جرثقیل بازویی متحرک
کارل اشتال

������������ ������������ ����������

جرثقیل بازویی متحرک8042Hydraulic counter wight crane with collapsible jib Arm
کارل اشتال جرثقیل بازویی متحرک

موجود
جرثقیل بازویی متحرک 8042Work shop crane with hinged jib arm and V-shoped chassis for occasional use کارل اشتال جرثقیل بازویی متحرک
کارل اشتال

������������ ������������ ����������

جرثقیل بازویی متحرک 8042Work shop crane with hinged jib arm and V-shoped chassis for occasional use
کارل اشتال جرثقیل بازویی متحرک

موجود
جرثقیل بازویی متحرک8242Workshop crane collapsible with parallel chassis for work over pallets کارل اشتال جرثقیل بازویی متحرک
کارل اشتال

������������ ������������ ����������

جرثقیل بازویی متحرک8242Workshop crane collapsible with parallel chassis for work over pallets
کارل اشتال جرثقیل بازویی متحرک

موجود
جرثقیل بازویی متحرک8242Workshop crane collapsible with parallel chassis for work over pallets کارل اشتال جرثقیل بازویی متحرک
کارل اشتال

������������ ������������ ����������

جرثقیل بازویی متحرک8242Workshop crane collapsible with parallel chassis for work over pallets
کارل اشتال جرثقیل بازویی متحرک

موجود
انواع و دسته بندی ها
برندها
دیگر دسته ها
تلگرام باختر پدید

TEL : +982155421082-8
Fax : +982155421083
Email: info [at] bpfco.com
Web: www.bpfco.com
www.malayer-bpf.com

© Copy right 2018 | All ights Reserved | BPFCO Corporation