+98(21)55421082 | امروز یکشنبه ، 12-9-02
0 سبد خرید

������������ �������� ������������

بالابر وسیله ای است برای بلند کردن و پایین آوردن بار با استفاده از وسایلی چون، درام، چرخ و... که سیم بکسل یا زنجیر به دور آن ها پیچیده و توسط نیروی دستی، الکتریکی، پنوماتیکی هیدرولیکی و مکانیکی این جا به جایی صورت می پذیرد. استفاده ی نامناسب و نا به جا از این گونه تجهیزات بدون رعایت اصول و استانداردهای ایمنی و عدم ارزیابی خطر می تواند حوادث خطرناکی مانند مرگ، جراحت های شدید و آسیب به اموال را در پی داشته باشد. دو مشخصه ی مهم هر بالابر عبارتند از: نوع مولد نیرو و نوع وسیله ی انتقال دهنده ی نیرو ( اسلینگ، سیم بکسل، زنجیر و...) مطابق با استاندارد DOE:2004 بالابرها به انواع سقفی، دیواری- زمینی، منوریل و بالابرهای دستی تقسیم می شوند که در این فصل برای سهولت مطالعه ی بالابرها به دو نوع دستی و موتوری ( برقی، بادی یا پنوماتیکی ) تقسیم شده و موارد ایمنی و بازرسی آن ها مورد بررسی قرار می گیرد.


جرثقیل دستی زنجیری الفانت جرثقیل دستی زنجیری
الفانت

������������ �������� ������������

جرثقیل دستی زنجیری
الفانت جرثقیل دستی زنجیری

موجود
جرثقیل دستی زنجیری  جرثقیل دستی زنجیری

������������ �������� ������������

جرثقیل دستی زنجیری
جرثقیل دستی زنجیری

موجود
جرثقیل دستی زنجیری7311Condor Lift chain Block CLCB  جرثقیل دستی زنجیری

������������ �������� ������������

جرثقیل دستی زنجیری7311Condor Lift chain Block CLCB
جرثقیل دستی زنجیری

موجود
جرثقیل دستی زنجیری الفانت الفانت جرثقیل دستی زنجیری
الفانت

������������ �������� ������������

جرثقیل دستی زنجیری الفانت
الفانت جرثقیل دستی زنجیری

موجود
 ویتال ژاپن جرثقیل دستی زنجیری
ویتال ژاپن

������������ �������� ������������


ویتال ژاپن جرثقیل دستی زنجیری

موجود
جرثقیل برقی زنجیری ویتال ژاپن جرثقیل دستی زنجیری
ویتال ژاپن

������������ �������� ������������

جرثقیل برقی زنجیری
ویتال ژاپن جرثقیل دستی زنجیری

موجود
جرثقیل دستی زنجیری  ویتال ژاپن جرثقیل دستی زنجیری
ویتال ژاپن

������������ �������� ������������

جرثقیل دستی زنجیری
ویتال ژاپن جرثقیل دستی زنجیری

موجود
جرثقیل دستی زنجیری  ویتال چین جرثقیل دستی زنجیری
ویتال چین

������������ �������� ������������

جرثقیل دستی زنجیری
ویتال چین جرثقیل دستی زنجیری

موجود
انواع و دسته بندی ها
برندها