+98(21)55421082 | امروز دوشنبه ، 10-7-02
0 سبد خرید

������������ �������� ������ ����������

دستگاهی است که برای بلند کردن و جا به جا کردن بارهای سنگین به کار می رود و آن دستگاه می تواند با نیروی کم اجسام بسیار سنگین را جا به جا کند. این دستگاه دارای تجهیزات مکانیکی و برقی. در بردارنده: مکانیزم های بالابر، سیم بکسل، درام و وینچ، پولیها، قلاب ها، سازه های فلزی، سیستم های گوناگون ترمز، اجزای برقی دیگر و یا اجزای سیستم هیدرولیک می باشد. که با این اجزا می تواند مواد تولیدی و یا قطعات سنگین را بالا و پایین و در سطح افقی چرخشی جا به جا نماید. در کارگاه های تولید برای پیاده و سوار کردن و تخلیه و بارگیری به کار می رود ولی چیزی که خیلی اهمیت دارد اینکه اگر روی جرثقیل ها بازرسی های منظم و سرویس و نگهدازس نامناسب انجام شود آمار نشان داده که سالیانه چه رخدادها و سوانح مرگباری برای جرثقیل ها و هم در کارگاه ها برای افراد پدید می آید که جان هزاران انسان زحمت کش را به خطر می اندازد. اغلب جرثقیل ها با ولتاژ 380 ولت سه فاز 60-50 فرکانس در انواع ضریب اطمینان safety factor 5/4، 5 ، 6 و9 ساخته می شوند که هر کدام دارای برچسب ایمنی نصب شده روی اسکلت فلزی و قلاب دارند.


جرثقیل برقی سیم بکسلی بلغارستان جرثقیل برقی سیم بکسلی
بلغارستان

������������ �������� ������ ����������

جرثقیل برقی سیم بکسلی
بلغارستان جرثقیل برقی سیم بکسلی

موجود
جرثقیل برقی سیم بکسلیOrdinary type کامیوچی ژاپن جرثقیل برقی سیم بکسلی
کامیوچی ژاپن

������������ �������� ������ ����������

جرثقیل برقی سیم بکسلیOrdinary type
کامیوچی ژاپن جرثقیل برقی سیم بکسلی

موجود
جرثقیل برقی سیم بکسلیOrdinary type کامیوچی ژاپن جرثقیل برقی سیم بکسلی
کامیوچی ژاپن

������������ �������� ������ ����������

جرثقیل برقی سیم بکسلیOrdinary type
کامیوچی ژاپن جرثقیل برقی سیم بکسلی

موجود
انواع و دسته بندی ها
برندها