+98(21)55421082 | امروز دوشنبه ، 29-12-01
0 سبد خرید

���������� ����������

زنجیر Bush Roller Chain : در ساختمان وسایلی چون دوچرخه، lوتورسیکلت و لیفتراک به کار میرود.به علت نداشتن قابلیت انعطاف به کناره ها برای بلند کردن بارهای معلق به کار نمی رود .


انواع و دسته بندی ها
برندها