+98(21)55421082 | امروز دوشنبه ، 31-2-97 ساعت 07:53:44
0 سبد خرید

���������� ��������

این دستگاه توسط کاربر با حرکت عمودی زنجیر تعبیه شده که در کنار آن کاربر در راستای افقی حرکت می کند.
در جرثقیل حرکتی زنجیری (ترولی زنجیری) حرکت افقی به کمک یک زنجیر 3 متری صورت میگیرد.
این زنجیر به صورت عمودی به طرفین کشیده شده و باعث جابه جایی ریل حرکتی ( ترولی حرکتی) در راستای ریل(تیر آهن) میشود.
برای جابه جایی اجسام سنگین در جهت عمودی، می توان از جرثقیل های دستی استفاده کرد.
اما با توجه به ساختار اولیه جرثقیل های دستی، تنها حرکت عمودی اجسام توسط این جرثقیل ها امکان پذیر است.
اما فرض کنید می خواهیم اجسام را در یک راستای خاص به صورت افقی نیز جابجا کنیم. برای این کار کافی است که جرثقیل دستی را به یک ریل حرکتی ( ترولی حرکتی) متصل نماییم، آنگاه به سادگی میتوان اجسام را هم در راستای افقی جابجا کنیم و هم عمودی.


انواع و دسته بندی ها
برندها
دیگر دسته ها
تلگرام باختر پدید

TEL : +982155421082-8
Fax : +982155421083
Email: info [at] bpfco.com
Web: www.bpfco.com
www.malayer-bpf.com

© Copy right 2018 | All ights Reserved | BPFCO Corporation