+98(21)55421082 | امروز دوشنبه ، 24-5-01
0 سبد خرید

���������� �������� 30 ���� Proof Coil

زنجیر گرید 30 یا Proof Coil : این نوع زنجیر برای مهار بار است و نباید از آن برای بلند کردن بار استفاده کرد.مانند زنجیر Chain block (قرقره زنجیر )


انواع و دسته بندی ها
برندها