+98(21)55421082 | امروز دوشنبه ، 10-7-02
0 سبد خرید

���������� �������� 30

زنجیر گرید 30 یا Proof Coil : این نوع زنجیر برای مهار بار است و نباید از آن برای بلند کردن بار استفاده کرد.مانند زنجیر Chain block (قرقره زنجیر )


انواع و دسته بندی ها
برندها