+98(21)55421082 | امروز دوشنبه ، 10-7-02
0 سبد خرید

���������� ��������

زنجیر لنگر دانه بلند ( بدون پله ) Studless Link Chain زنجیر لنگر بدون پله ای به شکلی است که دانه های زنجیر آن دارای طول داخلی بزرگتری از زنجیر های دیگر می باشد و با سه نوع گرید U1، U2 ، U3 تولید و ارایه میگردد که گرید U3 دارای استحکام بالاتری از گریدهای دیگر می باشد البته زنجیر لنگری از نوع پله ای دارای استحکام بالاتری نسبت به زنجیر لنگر بدون پله ای می باشد. زنجیر لنگر پله ای Anchor chain برای کشتیرانی ها جهت لنگر اندازی کشتی توسط وینچ به دریا استفاده می شود. ( البته برای مهار تورهای قفس های پرورش ماهی در دریا نیز استفاده می شود.) زنجیرلنگر از نوع پله ای که معروف به زنجیر پله ای می باشد از نوع فولادی دارای سه نوع گرید U1 ، U2، U3 دریایی می باشد.


زنجیرلنگر دانه بلند- بدون پله چین زنجیر لنگر دانه بلند
چین

���������� ��������

زنجیرلنگر دانه بلند- بدون پله
چین زنجیر لنگر دانه بلند

موجود
زنجیرلنگر پله ای  چین زنجیر لنگر پله ای
چین

���������� ��������

زنجیرلنگر پله ای
چین زنجیر لنگر پله ای

موجود
انواع و دسته بندی ها
برندها