+98(21)55421082 | امروز دوشنبه ، 10-7-02
0 سبد خرید

���������� ��������

عملیات ترولی با کنترل کننده دکمه ای مانند عملیات پل می باشد. با توجه به اینکه گاریچه یا ترولی عقب و جلو روی سطح پل انجام می دهد روی ترولی مکانیزم بالابر نصب شده است و مکانیزم بالابر با انواع روش های نصب در برگیرنده درام، گیربکس، موتور قلاب، بلوک قلاب و سیم بکسل های آویزان نصب و نگهداری می شود. هنگامی که دکمه مربوط فرو برده می شود گاریچه یا ترولی در جهتی حرکت می کند و با شل کردن دکمه ترولی ایست می کند. هم زمان با زدن دکمه ترولی یا گاریچه و پل ممکن است و اشکالی ندارد به شرط آنکه کارور دارای مهارت کافی داشته باشد و هنگام حرکت، بارو قلاب آن لنگر برندارد.


انواع و دسته بندی ها
برندها