+98(21)55421082 | امروز چهارشنبه ، 26-4-98
0 سبد خرید

����������

جکلوی در دو نوع موجود می باشد جغجغه ای و اهرمی.
جکلوی اهرمی: نوع مکانیکی جکلوی است که برای بستن زنجیر روی بار برای نگه داشتن و امنیت بار به کار می رود. این وسیله طوری طراحی شده که انرژی جنبشی در دسته ذخیره می شود.
جکلوی جغجغه ای: وسیله ای مکانیکی است که برای بستن زنجیر روی بار به کار میرود. بخاطر داشتن دنده، گیره ، دسته و تعبیه لوازمی در انتهای آن که به داخل یا خارج می چرخند به اندازه ی جکلوی اهرمی در دسته اش انرژی ذخیره نمی شود.


جکلوی ساده چین جکلوی
چین

����������

جکلوی ساده
چین جکلوی

موجود
جکلوی ساده --- جکلوی
---

����������

جکلوی ساده
--- جکلوی

موجود
جکلوی جغجغه ای 5R25.Ratchet Tenioner with 2shortening Hooks چین جکلوی
چین

����������

جکلوی جغجغه ای 5R25.Ratchet Tenioner with 2shortening Hooks
چین جکلوی

موجود
جکلوی جغجغه ای 5R25.Ratchet Tensioner With 2 shortening Hooks --- جکلوی
---

����������

جکلوی جغجغه ای 5R25.Ratchet Tensioner With 2 shortening Hooks
--- جکلوی

موجود
جکلوی جغجغه ای 5R10.Ratchet tensioner with 2Eyes --- جکلوی
---

����������

جکلوی جغجغه ای 5R10.Ratchet tensioner with 2Eyes
--- جکلوی

موجود
انواع و دسته بندی ها
برندها
دیگر دسته ها
تلگرام باختر پدید

TEL : +982155421082-8
Fax : +982155421083
Email: info [at] bpfco.com
Web: www.bpfco.com
www.malayer-bpf.com

© Copy right 2019 | All ights Reserved | BPFCO Corporation