+98(21)55421082 | امروز یکشنبه ، 12-9-02
0 سبد خرید

����������

جکلوی در دو نوع موجود می باشد جغجغه ای و اهرمی. جکلوی اهرمی: نوع مکانیکی جکلوی است که برای بستن زنجیر روی بار برای نگه داشتن و امنیت بار به کار می رود. این وسیله طوری طراحی شده که انرژی جنبشی در دسته ذخیره می شود. جکلوی جغجغه ای: وسیله ای مکانیکی است که برای بستن زنجیر روی بار به کار میرود. بخاطر داشتن دنده، گیره ، دسته و تعبیه لوازمی در انتهای آن که به داخل یا خارج می چرخند به اندازه ی جکلوی اهرمی در دسته اش انرژی ذخیره نمی شود.


جکلوی ساده چین جکلوی
چین

����������

جکلوی ساده
چین جکلوی

موجود
جکلوی ساده  جکلوی

����������

جکلوی ساده
جکلوی

موجود
جکلوی جغجغه ای 5R25.Ratchet Tenioner with 2shortening Hooks چین جکلوی
چین

����������

جکلوی جغجغه ای 5R25.Ratchet Tenioner with 2shortening Hooks
چین جکلوی

موجود
جکلوی جغجغه ای 5R25.Ratchet Tensioner With 2 shortening Hooks  جکلوی

����������

جکلوی جغجغه ای 5R25.Ratchet Tensioner With 2 shortening Hooks
جکلوی

موجود
جکلوی جغجغه ای 5R10.Ratchet tensioner with 2Eyes  جکلوی

����������

جکلوی جغجغه ای 5R10.Ratchet tensioner with 2Eyes
جکلوی

موجود
انواع و دسته بندی ها
برندها