+98(21)55421082 | امروز یکشنبه ، 12-9-02
0 سبد خرید

����������

بالابر اهرمی(Lever hoist)
بسیاری از اوقات، نیازمند جا به جایی بار در مسافت های کوتاه، عمودی، افقی و حتی زاویه دار هستیم، برای آسانی جابه جایی بار در موارد فوق از بالابر اهرمی استفاده می شود. بالابر اهرمی معمولاً نسبت به Chain Block قادر به جا به جایی بار در تناژ کمتری بوده و تا ارتفاع کمتری بار را بلند می کند. اسلینگ به کار رفته در ساختمان بالابر اهرمی از نوع زنجیر، سیم بسکل و یا بلت ( تسمه مصنوعی) است.
Lever hoist ( بالابراهرمی) از لحاظ کاربرد مانند Chain Block
بوده و برای سهولت در بالا و پایین آوردن بار از یک دسته ( اهرم) استفاده می شود. بالابر اهرمی برای عملیات باربرداری و جا به جایی بار در مسافت های کوتاه، بستن بار روی تریلی یا کامیون، کشیدن و ... به کار می رود.
وضعیت های اهرم بالابر
حرکت بار جهت چرخش اهرم انتخاب وضعیت اهرم
بالابردن در جهت عقربه های ساعت Up
پایین آوردن در خلاف جهت عقربه های ساعت DN
بالابرهای دستی Chain Block و Lover hoist باید دارای برگه ی گواهی بازرسی فنی باشند و در این برگه موارد زیر مشخص شود:
- مدل
- شماره سریال
- ظرفیت ( تن)
- تست بار
- ارتفای که بار بالا می رود
- نوع و گرید زنجیر
- سال ساخت
بالابر اهرمی طبق استاندار BS در دو نوع ساخته می شود: مدل آویز ساده و آویزدوگانه.
مطابق با استاندارد ASME اسلینگ های به کار رفته در ساختمان بالابر اهرمی، از سه نوع زنجیر(chain) سیم بکسل ( Wire rope) و تسمه ی مصنوعی ( Belt) است.


پولیف زنجیری 7311Condor Lift lever hoist CLLH  پولیف زنجیری

����������

پولیف زنجیری 7311Condor Lift lever hoist CLLH
پولیف زنجیری

موجود
پولیف زنجیری  الفانت پولیف زنجیری
الفانت

����������

پولیف زنجیری
الفانت پولیف زنجیری

موجود
پولیف زنجیری چین پولیف زنجیری
چین

����������

پولیف زنجیری
چین پولیف زنجیری

موجود
پولیف سیم بکسلی چین پولیف سیم بکسلی
چین

����������

پولیف سیم بکسلی
چین پولیف سیم بکسلی

موجود
انواع و دسته بندی ها
برندها