+98(21)55421082 | امروز شنبه ، 27-11-97 ساعت 05:56:38
0 سبد خرید

����������

تیفورها TIRFOR


تیرفور وسیله ای است برای بالا بردن و کشیدن بار: WIRE ROPE HOIST TIRFOR تیرفور که به کلمه تیفور مصطلح شده توسط شخصی به نام سیمون فاور در جنگ جهانی دوم اختراع شد. این وسیله اهرمی است که دارای سیم بکسل بوده و به صورت دستی با زدن اهرم برای کشیدن و پایین آوردن و بلند کردن در جهت های گوناگون توسط سیم بکسل یا هر طولی به کار می رود.


بار آزمایشی پس از هر تعمیر یا شروع کار یا هر تغییری انجام می شود.


ظرفیت بار آزمایشی از فرمول 1.5 * ،SWL انجام میگردد.


گواهینامه بار آزمایشی هر شش ماه تمدید و گزارش می شود.


هر شش ماه یکبار توسط کارکنان صلاحیت دار آزمایش و امضا خواهد شد.


نکته مهم : پین ها درست و محکم شود


شرایط آزمایش: REQUREMENT FOR EXAMINATION


1- آزمایش باید در محیطی روشن و بدون خطر انجام شود


2- تمام قسمت ها باید کاملا پاکیزه و به دور از هر گونه آلودگی زبان آور باشد.


3- گواهینامه گزارش شده بازدید و بررسی شود.


 4- جعبه تیفور از نظر فیزیکی آسیب ندیده و درست باشد.


 5- تمام کنترل کننده بازرسی که آزاد عمل کنند.


 6- پین های برش از نظر پیچیدگی آسیب ندیده باشند.


7- بین لنگر بازرسی که درست کار کنند.


 8- دسته تیفور بازرسی شود که سالم و آسیب ندیده باشد.


9 - مطمئن باشید که محل عبور سیم بکسل سالم هست.


 10- قلاب سیم بکسل از نظر سایش و ترکیدگی و ضامن سالم و ایمن هستند.


 11- سیم بکسل های تیفور از نظر تابیدگی و پاره گی که در هر گام ۶ رشته بیشتر پاره گی نداشته باشد.رعایت شده باشد.


 12- در پایان سیم بکسل ها از نظر سایش و خوردگی و قلاب و شکل های به کار برده شده سایش نداشته باشند بازرسی می شوند.


تیفور 7410Manual Rope pulling machine type HIT6 کارل اشتال تیفور
کارل اشتال

����������

تیفور 7410Manual Rope pulling machine type HIT6
کارل اشتال تیفور

موجود
تیفور7410Basic Equipment Set Hi6 کارل اشتال تیفور
کارل اشتال

����������

تیفور7410Basic Equipment Set Hi6
کارل اشتال تیفور

موجود
تیفور7410Basic Equipment Set Hi32 کارل اشتال تیفور
کارل اشتال

����������

تیفور7410Basic Equipment Set Hi32
کارل اشتال تیفور

موجود
تیفوربرقی 7412Motor driven rope pulling machines کارل اشتال تیفور
کارل اشتال

����������

تیفوربرقی 7412Motor driven rope pulling machines
کارل اشتال تیفور

موجود
تیفور برقی 7413Motor driven Rope pulling machines کارل اشتال تیفور
کارل اشتال

����������

تیفور برقی 7413Motor driven Rope pulling machines
کارل اشتال تیفور

موجود
تیفوربرقی 7413HIT-TRAC 16Ewith Reel Drive and tubular skid کارل اشتال تیفور
کارل اشتال

����������

تیفوربرقی 7413HIT-TRAC 16Ewith Reel Drive and tubular skid
کارل اشتال تیفور

موجود
انواع و دسته بندی ها
برندها