+98(21)55421082 | امروز دوشنبه ، 10-7-02
0 سبد خرید

�������� ��������������

طناب ابریشمی و یا ( پلی پروپلین از نوع مولتی فیلامنت) در بافت های 3 الی 4 معمولی و 8 الی 12 رشته ای ( گیس بافت) جهت استفاده در صنایع دریایی و نظامی،صنایع حمل و نقل کشتیرانی، صنایع راهداری ، صنایع ساختمان سازی و غیره کاربرد وسیعی دارد.


 


طناب ابریشمی سه رشته ای کارخانجات صنعتی ملایر طناب ابریشمی چهار رشته ای
کارخانجات صنعتی ملایر

�������� ��������������

طناب ابریشمی سه رشته ای
کارخانجات صنعتی ملایر طناب ابریشمی چهار رشته ای

موجود
طناب ابریشمی چهار رشته ای  کارخانجات صنعتی ملایر طناب ابریشمی سه رشته ای
کارخانجات صنعتی ملایر

�������� ��������������

طناب ابریشمی چهار رشته ای
کارخانجات صنعتی ملایر طناب ابریشمی سه رشته ای

موجود
طناب ابریشمی هشت رشته ای کارخانجات صنعتی ملایر طناب ابریشمی هشت رشته ای
کارخانجات صنعتی ملایر

�������� ��������������

طناب ابریشمی هشت رشته ای
کارخانجات صنعتی ملایر طناب ابریشمی هشت رشته ای

موجود
طناب ابریشمی 12 رشته ای  کارخانجات صنعتی ملایر طناب ابریشمی 12 رشته ای
کارخانجات صنعتی ملایر

�������� ��������������

طناب ابریشمی 12 رشته ای
کارخانجات صنعتی ملایر طناب ابریشمی 12 رشته ای

موجود
انواع و دسته بندی ها
برندها