+98(21)55421082 | امروز یکشنبه ، 6-9-01
0 سبد خرید

�������� ����������

قرقره چرخی است که در لبه‌های خود شیاری دارد برای نگهداشتن طناب یا کابل. قرقره از ماشین‌های ساده است و معمولاً برای کاهش نیروی لازم برای کشیدن یا بلند کردن بارها طراحی می‌شوند. شخصی می‌خواهد وزنه فوق العاده سنگینی را نه از راه پله بلکه از طریق پنجره ساختمان به داخل ساختمان انتقال دهد. او برای این کار از طناب و قرقره استفاده می‌کند. این وسایل باعث می‌شوند که وزنه با نیروی کمتر از وزن خود بالا کشیده شود. این کار چگونه عملی می‌شود؟ ابتدا جسم سنگینی را در نظر بگیرید که از دو طناب آویزان شده است. در این مجموعه نیروی روبه بالای وارد بر جسم برابر کشش طنابها است و مجموع کشش طنابها بر اساس شرط تعادل نیروها باید برابر وزن جسم باشد. اگر وزنه و سیستم آویخته آن متقارن باشد، کشش هر طناب برابر نصف وزن جسم خواهد بود.


قلاب قرقره از بغل بازشو7501Snatch Block   --- قلاب قرقره از بغل بازشو
---

�������� ����������

قلاب قرقره از بغل بازشو7501Snatch Block
--- قلاب قرقره از بغل بازشو

موجود
قلاب قرقره تک شیار7541Snactch Block --- قلاب قرقره از بغل بازشو
---

�������� ����������

قلاب قرقره تک شیار7541Snactch Block
--- قلاب قرقره از بغل بازشو

موجود
قلاب قرقره تک شیار7542Snatch Block  --- قلاب قرقره از بغل بازشو
---

�������� ����������

قلاب قرقره تک شیار7542Snatch Block
--- قلاب قرقره از بغل بازشو

موجود
قلاب قرقره از بغل بازشو7545Rope pulley with swivelling Hook --- قلاب قرقره از بغل بازشو
---

�������� ����������

قلاب قرقره از بغل بازشو7545Rope pulley with swivelling Hook
--- قلاب قرقره از بغل بازشو

موجود
قلاب قرقره شگل دار7545Rope pulley with shackle --- قلاب قرقره شگل دار
---

�������� ����������

قلاب قرقره شگل دار7545Rope pulley with shackle
--- قلاب قرقره شگل دار

موجود
قلاب قرقره s چین قلاب قرقره از بغل بازشو
چین

�������� ����������

قلاب قرقره s
چین قلاب قرقره از بغل بازشو

موجود
فولی7533Rope shave with maintenance --- فولی
---

�������� ����������

فولی7533Rope shave with maintenance
--- فولی

موجود
فولی برای سیم بکسل7514Rope Guide sheave for wall and hand winches --- فولی
---

�������� ����������

فولی برای سیم بکسل7514Rope Guide sheave for wall and hand winches
--- فولی

موجود
فولی برای سیم بکسل7515Slewable Rope pulley single sheave --- فولی
---

�������� ����������

فولی برای سیم بکسل7515Slewable Rope pulley single sheave
--- فولی

موجود
فولی7513Wire rope sheave --- فولی
---

�������� ����������

فولی7513Wire rope sheave
--- فولی

موجود
فولی پلی آمید7510Polyamide Rope pulley --- فولی
---

�������� ����������

فولی پلی آمید7510Polyamide Rope pulley
--- فولی

موجود
انواع و دسته بندی ها
برندها