+98(21)55421082 | امروز پنجشنبه ، 1-1-98 ساعت 11:06:37
0 سبد خرید

�������� ����������

بشکه گردان به دو نوع بشکه بلند کن و بشکه بر تقسیم می شود.بشکه گردان بشکه را از وصل با یک گیره آهنی ثابت نگه می دارد و توانایی بارگیری ، تخلیه و چیدن سه بشکه روی هم را دارد ولی بشکه بر ، بشکه را از لبه بالایی آن نگه داشته و فقط کمی کج می کند تا بشکه از زمین جدا شود تا بتوان بشکه را از محلی به محل دیگر جا به جا کرد. بشکه گردان نیز مانند تمام دستگاه هیدرولیک دو نوع دستی و برقی دارد. قسمت چرخاندن بشکه معمولا دستی است که البته می توان این قسمت را هم برقی انجام داد. بشکه گردان دارای دو چرخ ثابت و دوچرخ متحرک است و فاصله بین پایه های آن حدودا 70 سانتی متر است که می شود به راحتی بشکه استاندارد را بین پایه ها آن قرار داد. برای بلند کردن بشکه های پلاستیکی ، کمی گیره نگهدارنده بشکه را با فاصله بادخور بیشتری می بندیم و در عوض یک سبد زیر قسمت نگهدارنده ساخته که بشکه را از زیر هم مهار کرده و مانع سقوط بشکه از ارتفاع شود. بشکه گردان معمولا فقط بشکه را به صورت ایستاده از زمین بر می دارد و می تواند آن را به جلو یا عقب 360 درجه بچرخاند که در موارد غیر از این باید دستگاه به صورت سفارشی ساخته شود.


7140condor grip barrel clamping کارل اشتال بشکه گردان
کارل اشتال

�������� ����������

7140condor grip barrel clamping
کارل اشتال بشکه گردان

موجود
7003condor grip barrel tong کارل اشتال بشکه گیر
کارل اشتال

�������� ����������

7003condor grip barrel tong
کارل اشتال بشکه گیر

موجود
  7004condor grip tong for lying Barrels کارل اشتال بشکه گیر
کارل اشتال

�������� ����������

7004condor grip tong for lying Barrels
کارل اشتال بشکه گیر

موجود
7116Condor Grip Barrel Grab کارل اشتال بشکه گیر
کارل اشتال

�������� ����������

7116Condor Grip Barrel Grab
کارل اشتال بشکه گیر

موجود
7116Condor Grip Barrel Grab کارل اشتال بشکه گیر
کارل اشتال

�������� ����������

7116Condor Grip Barrel Grab
کارل اشتال بشکه گیر

موجود
7150Condir Grip Barrel Clamp کارل اشتال بشکه گیر
کارل اشتال

�������� ����������

7150Condir Grip Barrel Clamp
کارل اشتال بشکه گیر

موجود
7116Condor Grip Barrel Turning Grap کارل اشتال بشکه گیر
کارل اشتال

�������� ����������

7116Condor Grip Barrel Turning Grap
کارل اشتال بشکه گیر

موجود
بشکه گیر7124Barrel lifting clamp type C-HE کارل اشتال بشکه گردان
کارل اشتال

�������� ����������

بشکه گیر7124Barrel lifting clamp type C-HE
کارل اشتال بشکه گردان

موجود
8707:Fasswendetravers بشکه گردان کارل اشتال بشکه گردان
کارل اشتال

�������� ����������

8707:Fasswendetravers بشکه گردان
کارل اشتال بشکه گردان

موجود
انواع و دسته بندی ها
برندها