+98(21)55421082 | امروز یکشنبه ، 6-9-01
0 سبد خرید

�������� ����������

بشکه گردان به دو نوع بشکه بلند کن و بشکه بر تقسیم می شود.بشکه گردان بشکه را از وصل با یک گیره آهنی ثابت نگه می دارد و توانایی بارگیری ، تخلیه و چیدن سه بشکه روی هم را دارد ولی بشکه بر ، بشکه را از لبه بالایی آن نگه داشته و فقط کمی کج می کند تا بشکه از زمین جدا شود تا بتوان بشکه را از محلی به محل دیگر جا به جا کرد. بشکه گردان نیز مانند تمام دستگاه هیدرولیک دو نوع دستی و برقی دارد. قسمت چرخاندن بشکه معمولا دستی است که البته می توان این قسمت را هم برقی انجام داد. بشکه گردان دارای دو چرخ ثابت و دوچرخ متحرک است و فاصله بین پایه های آن حدودا 70 سانتی متر است که می شود به راحتی بشکه استاندارد را بین پایه ها آن قرار داد. برای بلند کردن بشکه های پلاستیکی ، کمی گیره نگهدارنده بشکه را با فاصله بادخور بیشتری می بندیم و در عوض یک سبد زیر قسمت نگهدارنده ساخته که بشکه را از زیر هم مهار کرده و مانع سقوط بشکه از ارتفاع شود. بشکه گردان معمولا فقط بشکه را به صورت ایستاده از زمین بر می دارد و می تواند آن را به جلو یا عقب 360 درجه بچرخاند که در موارد غیر از این باید دستگاه به صورت سفارشی ساخته شود.


7140condor grip barrel clamping --- بشکه گردان
---

�������� ����������

7140condor grip barrel clamping
--- بشکه گردان

موجود
7003condor grip barrel tong --- بشکه گیر
---

�������� ����������

7003condor grip barrel tong
--- بشکه گیر

موجود
  7004condor grip tong for lying Barrels --- بشکه گیر
---

�������� ����������

7004condor grip tong for lying Barrels
--- بشکه گیر

موجود
7116Condor Grip Barrel Grab --- بشکه گیر
---

�������� ����������

7116Condor Grip Barrel Grab
--- بشکه گیر

موجود
7116Condor Grip Barrel Grab --- بشکه گیر
---

�������� ����������

7116Condor Grip Barrel Grab
--- بشکه گیر

موجود
7150Condir Grip Barrel Clamp --- بشکه گیر
---

�������� ����������

7150Condir Grip Barrel Clamp
--- بشکه گیر

موجود
7116Condor Grip Barrel Turning Grap --- بشکه گیر
---

�������� ����������

7116Condor Grip Barrel Turning Grap
--- بشکه گیر

موجود
بشکه گیر7124Barrel lifting clamp type C-HE --- بشکه گردان
---

�������� ����������

بشکه گیر7124Barrel lifting clamp type C-HE
--- بشکه گردان

موجود
8707:Fasswendetravers بشکه گردان --- بشکه گردان
---

�������� ����������

8707:Fasswendetravers بشکه گردان
--- بشکه گردان

موجود
انواع و دسته بندی ها
برندها