+98(21)55421082 | امروز دوشنبه ، 10-7-02
0 سبد خرید

�������� ������ ������ ����������

يکي از مسائل اساسي و عمده در حمل و نقل جاده اي که نظر همه مديران، کارشناسان و دولتها را به خود جلب نموده، موضوع ايمني است. ايمني مبحثي است که با جان و مال و سلامتي و مال شهروندان هر کشور در ارتباط است. توجه و اهميت به مقوله ايمني چهره اي انسان دوستانه به دولتها و حکومتها ميبخشد.


حفاظ کابلي از سال 1992 تاکنون به ميزان دهها هزار کيلومتر در آمريکا، اروپا، آسيا، آفريقا و اقيانوسيه به اجرا در آمده است و با توجه به نصب و اجراي ساده و قيمت مناسب، کاهش جدي در تلفات انساني و خسارات مالي را در اين کشورها را درپي داشت.


اهداف اجراي حفاظ کابلي در ايران :


1- کاهش خسارات جاني: طبق آزمايشات انجام شده در تستهاي استاندارد EN1317 اروپا و NCRP350 آمريکا در اصابت خودرو به حفاظ کابلي تلفات جاني به شدت کاهش يافته و تعداد زخمي ها نيزکاهش قابل توجهي داشته است.


2-کاهش خسارات مالي : با توجه به اين که حفاظ کابلي تمامي انرژي اصابت را به خود جذب مي نمايد، از واژگوني خودرو يا بازگشت مجدد به درون جاده و تصادفات بعدي جلوگيري نموده و ضمناً در اصابت خودرو به حفاظ کابلي آسيب کمتري به خودرو نسبت به گاردريل و نيوجرسي وارد خواهد شد.


3- کاهش هزينه نگهداري.


4- ورود دانش و فن آوري جديد و انتقال آن به داخل کشور


5- ايجاد اشتغال جديد براي نيروهاي متخصص و تربيت نيروهاي ماهر اجرايي براي توليد و نصب حفاظ کابلي.


حفاظ کابلي داراي مزيتهاي زير است :


1- با نصب و اجراي ساده، داراي بالاترين ضريب ايمني در حفاظهاي ايمني مي باشد.


2- هزينه کمتري در اجرا و نگهداري طي 10 سال دوران بهره برداري پرداخت ميشود.


3-خسارت وارده به سرنشين و خودرو به علت جذب انرژي حاصل از برخورد و انعطاف پذيري به شدت کاهش مي يابد.


4- دارا بودن حداقل سطح اشغال در بين حفاظهاي محتلف ايمني که نهايتاً موجب کاهش هزينه هاي راهسازي خواهد شد.


5- داشتن حفاظ ايمني کابلي در محل تصادف پس از برخورد اوليه: چنانچه پس از برخورد خودرو با حفاظ ايمني کابلي پايه ها خم شده اما کابل پس از انعطاف اوليه سر جاي خود برگشته و قبل از تعمير، در برخورد خودروي ديگري در همان نقطه به طور موثر عمل مي کند.


6- دارا بودن کمترين زمان ممکن جهت انجام تعميرات حفاظ کابلي پس از برخورد چنانچه براي تعويض 5 پايه پس از تصادف فقط 15 دقيقه وقت لازم است. بنابراين در انجام تعميراتحفاظ کابلي کمترين اختلال ترافيکي نسبت به تعميرات ساير حفاظهاي ايمني ايجاد ميشود.


7- حفاظ ايمني کابلي با انعطاف در طول، مانع از پرت شدن دوباره خودرو و انحراف آن ميشود و در نتيجه از تصادفات احتمالي با ديگر خودروهايي که در جاده حرکت مي کنند، جلوگيري مي کند.


8- دارا بودن زيبايي ظاهري: با استفاده از حفاظ ايمني کابلي مي توان به زيبايي جاده افزود و در ضمن القاي حس ايمني به راننده، به آرامش او در رانندگي کمک مي کند.


9- از يک رشته حفاظ کابلي مي توان به جاي دو رديف گاردريل در وسط جاده استفاده و در هزينه صرفه جويي نمود.


10- از حفاظ ايمني کابلي مي توان جهت جدا کردن مسيرهاي رفت و برگشت خودروها استفاده کرد و در صورت بسته شدن يک مسير به علت تصادف، ريزش کوه و غيره مي توان با بلند کردن و خواباندن آن روي جاده و در آوردن پايه ها به سادگي ترافيک ايجاد شده را به مسير روبرو به طور موقت هدايت نمود.


انواع کاربرد حفاظ کابلي :


براي ايمني جاده در قسمتهاي مختلف از حفاظ کابلي استفاده ميشود.


1- استفاده در کنار جاده و جلوگيري از پرتاب خودرو در شيبهاي معمولي اطراف جاده


2- استفاده در وسط جاده هاي دو طرفه جهت جلوگيري از انحراف خودرو به طرف مقابل و تصادقات


3- استفاده در روي پلها و محلهاي اجراي قوسهاي جاده


4- استفاده در کنار جاده هاي با شيب تند و پرتگاه


در حفاظ کابلي کناري که در گوشه بيروني شانه جاده نصب ميشود در دو کلاس 3 کابل و 4 کابلي قابل طراحي است. استفاده 3 يا 4 کابلي بستگي به هدف از اجراي حفاظ دارد، چنانچه براي خودرو سبک طراحي شود 3 کابلي و براي خودروهاي نيمه سنگين و سنگين 4 کابلي استفاده ميشود.


- در حفاظ کابلي وسط ملاحظات طراحي براي خودروي سبک و يا نيمه سنگين و سنگين متفاوت است که بسته به شرايط بايد با استفاده از استانداردهاي مربوطه، جداگانه مورد بررسي قرار گيرد.


گارد ریل سیم بکسلی  گارد ریل سیم بکسلی

�������� ������ ������ ����������

گارد ریل سیم بکسلی
گارد ریل سیم بکسلی

در حال تولید
انواع و دسته بندی ها
برندها