+98(21)55421082 | امروز دوشنبه ، 10-7-02
0 سبد خرید

������ �������� ����������������

سیم بکسل های آسانسوری شرکت باختر پدید فولاد تولید کارخانجات صنعتی ملایر بوده که مفتول های تشکیل دهنده آن از نوع ایرانی از شرکتهای تولید کننده مفتول تهیه می گردد که مطابق با استانداردهای جهانی تست های پیچش و خمش و کشش و آنالیز شیمیایی شده که پس از تایید توسط QC شرکت شروع به تولید می گردد.  


سیم بکسل آسانسوری مغز فولادی 8x19 کارخانجات صنعتی ملایر مغز فولادی 8x19
کارخانجات صنعتی ملایر

������ �������� ����������������

سیم بکسل آسانسوری مغز فولادی 8x19
کارخانجات صنعتی ملایر مغز فولادی 8x19

موجود
سیم بکسل آسانسوری مغز کنفی 8x19  کارخانجات صنعتی ملایر مغز کنفی 8x19
کارخانجات صنعتی ملایر

������ �������� ����������������

سیم بکسل آسانسوری مغز کنفی 8x19
کارخانجات صنعتی ملایر مغز کنفی 8x19

موجود
سیم بکسل آسانسوری مغز کنفی 8x19  گوستاولف  مغز کنفی 8x19
گوستاولف

������ �������� ����������������

سیم بکسل آسانسوری مغز کنفی 8x19
گوستاولف مغز کنفی 8x19

موجود
سیم بکسل آسانسوری مغز فولادی  بزابلا اسپانیا مغز فولادی 8x19
بزابلا اسپانیا

������ �������� ����������������

سیم بکسل آسانسوری مغز فولادی
بزابلا اسپانیا مغز فولادی 8x19

موجود
سیم بکسل آسانسوری مغز کنفی  بزابلا اسپانیا مغز کنفی 8x19
بزابلا اسپانیا

������ �������� ����������������

سیم بکسل آسانسوری مغز کنفی
بزابلا اسپانیا مغز کنفی 8x19

موجود
سیم بکسل آسانسوری مغز فولادی 8x19 گوستاولف  مغز فولادی 8x19
گوستاولف

������ �������� ����������������

سیم بکسل آسانسوری مغز فولادی 8x19
گوستاولف مغز فولادی 8x19

موجود
سیم بکسل آسانسوری گاورنر هفت لا کنف  گوستاولف  6x12 هفت لا کنف
گوستاولف

������ �������� ����������������

سیم بکسل آسانسوری گاورنر هفت لا کنف
گوستاولف 6x12 هفت لا کنف

موجود
سیم بکسل گاورنر آسانسوری  کارخانجات صنعتی ملایر 6x12 هفت لا کنف
کارخانجات صنعتی ملایر

������ �������� ����������������

سیم بکسل گاورنر آسانسوری
کارخانجات صنعتی ملایر 6x12 هفت لا کنف

موجود
انواع و دسته بندی ها
برندها