+98(21)55421082 | امروز دوشنبه ، 4-11-00
0 سبد خرید

������ �������� ����������������

سیم بکسل های آسانسوری شرکت باختر پدید فولاد تولید کارخانجات صنعتی ملایر بوده که مفتول های تشکیل دهنده آن از نوع ایرانی از شرکت های فولادی از جمله فولاد کویر و فولاد مبارکه در ایران و دیگر شرکتهای تولید کننده مفتول تهیه می گردد که مطابق با استانداردهای جهانی تست های پیچش و خمش و کشش و آنالیز شیمیایی شده که پس از تایید توسط QC شرکت شروع به تولید می گردد.  


سیم بکسل آسانسوری مغز فولادی 8x19 کارخانجات صنعتی ملایر مغز فولادی 8x19
کارخانجات صنعتی ملایر

������ �������� ����������������

سیم بکسل آسانسوری مغز فولادی 8x19
کارخانجات صنعتی ملایر مغز فولادی 8x19

موجود
سیم بکسل آسانسوری مغز کنفی 8x19  کارخانجات صنعتی ملایر مغز کنفی 8x19
کارخانجات صنعتی ملایر

������ �������� ����������������

سیم بکسل آسانسوری مغز کنفی 8x19
کارخانجات صنعتی ملایر مغز کنفی 8x19

موجود
سیم بکسل آسانسوری مغز کنفی 8x19  گوستاولف  مغز کنفی 8x19
گوستاولف

������ �������� ����������������

سیم بکسل آسانسوری مغز کنفی 8x19
گوستاولف مغز کنفی 8x19

موجود
سیم بکسل آسانسوری مغز فولادی  بزابلا اسپانیا مغز فولادی 8x19
بزابلا اسپانیا

������ �������� ����������������

سیم بکسل آسانسوری مغز فولادی
بزابلا اسپانیا مغز فولادی 8x19

موجود
سیم بکسل آسانسوری مغز کنفی   مغز کنفی 8x19

������ �������� ����������������

سیم بکسل آسانسوری مغز کنفی
مغز کنفی 8x19

موجود
سیم بکسل آسانسوری مغز فولادی 8x19 گوستاولف  مغز فولادی 8x19
گوستاولف

������ �������� ����������������

سیم بکسل آسانسوری مغز فولادی 8x19
گوستاولف مغز فولادی 8x19

موجود
سیم بکسل آسانسوری هفت لا کنف کارخانجات صنعتی ملایر سیم بکسل آسانسوری مخصوص گاورنر آسانسور 7fc
کارخانجات صنعتی ملایر

������ �������� ����������������

سیم بکسل آسانسوری هفت لا کنف
کارخانجات صنعتی ملایر سیم بکسل آسانسوری مخصوص گاورنر آسانسور 7fc

موجود
سیم بکسل آسانسوری هفت لا کنف گوستاولف  سیم بکسل آسانسوری مخصوص گاورنر آسانسور 7fc
گوستاولف

������ �������� ����������������

سیم بکسل آسانسوری هفت لا کنف
گوستاولف سیم بکسل آسانسوری مخصوص گاورنر آسانسور 7fc

موجود
انواع و دسته بندی ها
برندها