+98(21)55421082 | امروز دوشنبه ، 29-12-01
0 سبد خرید

������ �������� ����������������

سیم بکسل های آسانسوری شرکت باختر پدید فولاد تولید کارخانجات صنعتی ملایر بوده که مفتول های تشکیل دهنده آن از نوع ایرانی از شرکت های فولادی از جمله فولاد کویر و فولاد مبارکه در ایران و دیگر شرکتهای تولید کننده مفتول تهیه می گردد که مطابق با استانداردهای جهانی تست های پیچش و خمش و کشش و آنالیز شیمیایی شده که پس از تایید توسط QC شرکت شروع به تولید می گردد.  


سیم بکسل آسانسوری مغز فولادی 8x19  مغز کنفی 8x19

������ �������� ����������������

سیم بکسل آسانسوری مغز فولادی 8x19
مغز کنفی 8x19

موجود
سیم بکسل آسانسوری مغز کنفی 8x19  کارخانجات صنعتی ملایر مغز کنفی 8x19
کارخانجات صنعتی ملایر

������ �������� ����������������

سیم بکسل آسانسوری مغز کنفی 8x19
کارخانجات صنعتی ملایر مغز کنفی 8x19

موجود
سیم بکسل آسانسوری مغز کنفی 8x19  گوستاولف  مغز کنفی 8x19
گوستاولف

������ �������� ����������������

سیم بکسل آسانسوری مغز کنفی 8x19
گوستاولف مغز کنفی 8x19

موجود
سیم بکسل آسانسوری مغز فولادی   مغز کنفی 8x19

������ �������� ����������������

سیم بکسل آسانسوری مغز فولادی
مغز کنفی 8x19

موجود
سیم بکسل آسانسوری مغز کنفی  چین مغز کنفی 8x19
چین

������ �������� ����������������

سیم بکسل آسانسوری مغز کنفی
چین مغز کنفی 8x19

موجود
سیم بکسل آسانسوری مغز فولادی 8x19 گوستاولف  مغز فولادی 8x19
گوستاولف

������ �������� ����������������

سیم بکسل آسانسوری مغز فولادی 8x19
گوستاولف مغز فولادی 8x19

موجود
سیم بکسل آسانسوری هفت لا کنف کارخانجات صنعتی ملایر مغز کنفی 8x19
کارخانجات صنعتی ملایر

������ �������� ����������������

سیم بکسل آسانسوری هفت لا کنف
کارخانجات صنعتی ملایر مغز کنفی 8x19

موجود
سیم بکسل آسانسوری هفت لا کنف گوستاولف  مغز کنفی 8x19
گوستاولف

������ �������� ����������������

سیم بکسل آسانسوری هفت لا کنف
گوستاولف مغز کنفی 8x19

موجود
انواع و دسته بندی ها
برندها