+98(21)55421082 | امروز دوشنبه ، 10-7-02
0 سبد خرید

������ �������� ���������� ������ ����

سیم بکسل های حفاری در چند برند موجود می باشد که عمده ترین آن ها تولید کارخانجات صنعتی ملایر بوده که شرکت باختر پدید فولاد مواد اولیه آن ها را از  شرکتهای تولید کننده مفتول تهیه کرده که مطابق با استانداردهای جهانی تست های پیچش و خمش و کشش و آنالیز شیمیایی شده که پس از تایید  شرکت شروع به تولید می گردد. سیم بکسل حفاری از نوع وارداتی با برند اکراین و یا اسپانیا نیز موجود می باشد. . لازم به توضیح است که سیم بکسل های توزیع شده از این شرکت دارای پلاک مخصوص و کد رهگیری می باشد.


سیم بکسل حفاری چاه آب مغز کنفی 6*19 بزابلا اسپانیا مغزکنفی
بزابلا اسپانیا

������ �������� ���������� ������ ����

سیم بکسل حفاری چاه آب مغز کنفی 6*19
بزابلا اسپانیا مغزکنفی

موجود
 سیم بکسل 19*6 حفاری چاه آب مغز کنفی کارخانجات صنعتی ملایر مغزکنفی
کارخانجات صنعتی ملایر

������ �������� ���������� ������ ����

سیم بکسل 19*6 حفاری چاه آب مغز کنفی
کارخانجات صنعتی ملایر مغزکنفی

موجود
سیم بکسل حفاری چاه آب مغز فولادی کارخانجات صنعتی ملایر فولادی
کارخانجات صنعتی ملایر

������ �������� ���������� ������ ����

سیم بکسل حفاری چاه آب مغز فولادی
کارخانجات صنعتی ملایر فولادی

موجود
سیم بکسل حفاری چاه آب مغز فولادی 37*6 بزابلا اسپانیا فولادی
بزابلا اسپانیا

������ �������� ���������� ������ ����

سیم بکسل حفاری چاه آب مغز فولادی 37*6
بزابلا اسپانیا فولادی

موجود
سیم بکسل حفاری چاه آب مغز کنفی silur مغزکنفی
silur

������ �������� ���������� ������ ����

سیم بکسل حفاری چاه آب مغز کنفی
silur مغزکنفی

موجود
انواع و دسته بندی ها
برندها