+98(21)55421082 | امروز دوشنبه ، 29-12-01
0 سبد خرید

������ �������� ����������

سیم بکسل های معادن شرکت باختر پدید فولاد تولید کارخانجات صنعتی ملایر بوده که مفتول های تشکیل دهنده آن از نوع ایرانی از شرکت های فولادی از جمله فولاد کویر و فولاد مبارکه در ایران و دیگر شرکتهای تولید کننده مفتول تهیه می گردد که مطابق با استانداردهای جهانی تست های پیچش و خمش و کشش و آنالیز شیمیایی شده که پس از تایید توسط QC شرکت شروع به تولید می گردد. 


سیم بکسل مخصوص سنگبری معادن 6x19s کارخانجات صنعتی ملایر سیم بکسل مخصوص سنگبری معادن
کارخانجات صنعتی ملایر

������ �������� ����������

سیم بکسل مخصوص سنگبری معادن 6x19s
کارخانجات صنعتی ملایر سیم بکسل مخصوص سنگبری معادن

موجود
سیم بکسل وینچ جرثقیل سنگبری کارخانجات صنعتی ملایر سیم بکسل وینچ چرثقیل سنگبری
کارخانجات صنعتی ملایر

������ �������� ����������

سیم بکسل وینچ جرثقیل سنگبری
کارخانجات صنعتی ملایر سیم بکسل وینچ چرثقیل سنگبری

موجود
سیم بکسل مخصوص معادن برای قله کشی 6x25 مغز فولادی کارخانجات صنعتی ملایر سیم بکسل مخصوص معادن برای قله کشی
کارخانجات صنعتی ملایر

������ �������� ����������

سیم بکسل مخصوص معادن برای قله کشی 6x25 مغز فولادی
کارخانجات صنعتی ملایر سیم بکسل مخصوص معادن برای قله کشی

موجود
سیم بکسل مخصوص معادن برای قله کشی 6x19 مغز فولاد کارخانجات صنعتی ملایر دستگاه شاول
کارخانجات صنعتی ملایر

������ �������� ����������

سیم بکسل مخصوص معادن برای قله کشی 6x19 مغز فولاد
کارخانجات صنعتی ملایر دستگاه شاول

موجود
سیم بکسل مخصوص معادن برای قله کشی 6x36 مغز فولاد کارخانجات صنعتی ملایر سیم بکسل مخصوص معادن برای قله کشی
کارخانجات صنعتی ملایر

������ �������� ����������

سیم بکسل مخصوص معادن برای قله کشی 6x36 مغز فولاد
کارخانجات صنعتی ملایر سیم بکسل مخصوص معادن برای قله کشی

موجود
سیم بکسل مخصوص معادن ذغال سنگ کارخانجات صنعتی ملایر سیم بکسل مخصوص معادن ذغال سنگ
کارخانجات صنعتی ملایر

������ �������� ����������

سیم بکسل مخصوص معادن ذغال سنگ
کارخانجات صنعتی ملایر سیم بکسل مخصوص معادن ذغال سنگ

موجود
انواع و دسته بندی ها
برندها