+98(21)55421082 | امروز یکشنبه ، 6-9-01
0 سبد خرید

������ ������

ورق گیر یا گیره ها در عملیات باربرداری و تجهیزاتی برای گرفتن وبلند کردن ورقها و ستونهای فلزی هستند. ورق گیرها در انواع مختلف ساخته شده و براساس وزن بار مشخص می شوند. هنگام استفاده از این ورق گیر ها ، به جهت صحیح نصب آن روی ورق یا ستون توجه کنید به طوری که چنگش یا گیرایی مناسب و لازم بین ورق و گیره به وجود آید . ضمنا به یاد داشته باشید تا از هر گیره یا ورق گیر فقط برای بلند کردن و جابه جایی یک ورق استفاده کنید و هرگز بیش از یک ورق را با یک گیره جابه جا نکنید زیرا احتمال دررفتن و سرخوردن ورق بسیار است . همیشه متناسب با ظرفیت ورق گیر یا گیره ها از آن برای جابه جا کردن بار استفاده کنید. ورق گیرها بصورت عمودی و افقی میبا شند که بستگی به تناژ و مدل آن به انواع ضامن دار و بدون ضامن با دهانه فک گاز گیر از 0 تا 100 میلیمتر تقسیم بندی میشوند .


7121Lifting Clamp Type SVC-HE --- ورق گیر عمودی
---

������ ������

7121Lifting Clamp Type SVC-HE
--- ورق گیر عمودی

موجود
7123lifting clamp type HLC-HE --- ورق گیر افقی
---

������ ������

7123lifting clamp type HLC-HE
--- ورق گیر افقی

موجود
لوله گیر7Z50Rond profile Grab --- لوله گیر
---

������ ������

لوله گیر7Z50Rond profile Grab
--- لوله گیر

موجود
کنده گیرZ26 Long Clamps --- کنده گیر
---

������ ������

کنده گیرZ26 Long Clamps
--- کنده گیر

موجود
شمش گیر7002Turning grab --- شمش گیر
---

������ ������

شمش گیر7002Turning grab
--- شمش گیر

موجود
پروفیل گیر7001Rectangolar profil clamp --- پروفیل گیر
---

������ ������

پروفیل گیر7001Rectangolar profil clamp
--- پروفیل گیر

موجود
هوک مخصوص کویل 7C30 Coil Hook with counter weight balancing --- هوک مخصوص کویل
---

������ ������

هوک مخصوص کویل 7C30 Coil Hook with counter weight balancing
--- هوک مخصوص کویل

موجود
هوک مخصوص کویل 7C33 Condor Lift tilting coil Hook --- هوک مخصوص کویل
---

������ ������

هوک مخصوص کویل 7C33 Condor Lift tilting coil Hook
--- هوک مخصوص کویل

موجود
انواع و دسته بندی ها
برندها