+98(21)55421082 | امروز دوشنبه ، 10-7-02
0 سبد خرید

������ ������

ورق گیر یا گیره ها در عملیات باربرداری و تجهیزاتی برای گرفتن وبلند کردن ورقها و ستونهای فلزی هستند. ورق گیرها در انواع مختلف ساخته شده و براساس وزن بار مشخص می شوند. هنگام استفاده از این ورق گیر ها ، به جهت صحیح نصب آن روی ورق یا ستون توجه کنید به طوری که چنگش یا گیرایی مناسب و لازم بین ورق و گیره به وجود آید . ضمنا به یاد داشته باشید تا از هر گیره یا ورق گیر فقط برای بلند کردن و جابه جایی یک ورق استفاده کنید و هرگز بیش از یک ورق را با یک گیره جابه جا نکنید زیرا احتمال دررفتن و سرخوردن ورق بسیار است . همیشه متناسب با ظرفیت ورق گیر یا گیره ها از آن برای جابه جا کردن بار استفاده کنید. ورق گیرها بصورت عمودی و افقی میبا شند که بستگی به تناژ و مدل آن به انواع ضامن دار و بدون ضامن با دهانه فک گاز گیر از 0 تا 100 میلیمتر تقسیم بندی میشوند .


7121Lifting Clamp Type SVC-HE  ورق گیر عمودی

������ ������

7121Lifting Clamp Type SVC-HE
ورق گیر عمودی

موجود
7123lifting clamp type HLC-HE  ورق گیر افقی

������ ������

7123lifting clamp type HLC-HE
ورق گیر افقی

موجود
لوله گیر7Z50Rond profile Grab  لوله گیر

������ ������

لوله گیر7Z50Rond profile Grab
لوله گیر

موجود
کنده گیرZ26 Long Clamps  کنده گیر

������ ������

کنده گیرZ26 Long Clamps
کنده گیر

موجود
شمش گیر7002Turning grab  شمش گیر

������ ������

شمش گیر7002Turning grab
شمش گیر

موجود
پروفیل گیر7001Rectangolar profil clamp  پروفیل گیر

������ ������

پروفیل گیر7001Rectangolar profil clamp
پروفیل گیر

موجود
هوک مخصوص کویل 7C30 Coil Hook with counter weight balancing  هوک مخصوص کویل

������ ������

هوک مخصوص کویل 7C30 Coil Hook with counter weight balancing
هوک مخصوص کویل

موجود
هوک مخصوص کویل 7C33 Condor Lift tilting coil Hook  هوک مخصوص کویل

������ ������

هوک مخصوص کویل 7C33 Condor Lift tilting coil Hook
هوک مخصوص کویل

موجود
انواع و دسته بندی ها
برندها