+98(21)55421082 | امروز شنبه ، 27-11-97 ساعت 05:11:10
0 سبد خرید

������ ������

ورق گیر یا گیره ها در عملیات باربرداری و تجهیزاتی برای گرفتن وبلند کردن ورقها و ستونهای فلزی هستند. ورق گیرها در انواع مختلف ساخته شده و براساس وزن بار مشخص می شوند. هنگام استفاده از این ورق گیر ها ، به جهت صحیح نصب آن روی ورق یا ستون توجه کنید به طوری که چنگش یا گیرایی مناسب و لازم بین ورق و گیره به وجود آید . ضمنا به یاد داشته باشید تا از هر گیره یا ورق گیر فقط برای بلند کردن و جابه جایی یک ورق استفاده کنید و هرگز بیش از یک ورق را با یک گیره جابه جا نکنید زیرا احتمال دررفتن و سرخوردن ورق بسیار است . همیشه متناسب با ظرفیت ورق گیر یا گیره ها از آن برای جابه جا کردن بار استفاده کنید. ورق گیرها بصورت عمودی و افقی میبا شند که بستگی به تناژ و مدل آن به انواع ضامن دار و بدون ضامن با دهانه فک گاز گیر از 0 تا 100 میلیمتر تقسیم بندی میشوند .


7121Lifting Clamp Type SVC-HE کارل اشتال ورق گیر عمودی
کارل اشتال

������ ������

7121Lifting Clamp Type SVC-HE
کارل اشتال ورق گیر عمودی

موجود
7123lifting clamp type HLC-HE کارل اشتال ورق گیر افقی
کارل اشتال

������ ������

7123lifting clamp type HLC-HE
کارل اشتال ورق گیر افقی

موجود
لوله گیر7Z50Rond profile Grab کارل اشتال لوله گیر
کارل اشتال

������ ������

لوله گیر7Z50Rond profile Grab
کارل اشتال لوله گیر

موجود
کنده گیرZ26 Long Clamps کارل اشتال کنده گیر
کارل اشتال

������ ������

کنده گیرZ26 Long Clamps
کارل اشتال کنده گیر

موجود
شمش گیر7002Turning grab کارل اشتال شمش گیر
کارل اشتال

������ ������

شمش گیر7002Turning grab
کارل اشتال شمش گیر

موجود
پروفیل گیر7001Rectangolar profil clamp کارل اشتال پروفیل گیر
کارل اشتال

������ ������

پروفیل گیر7001Rectangolar profil clamp
کارل اشتال پروفیل گیر

موجود
هوک مخصوص کویل 7C30 Coil Hook with counter weight balancing کارل اشتال هوک مخصوص کویل
کارل اشتال

������ ������

هوک مخصوص کویل 7C30 Coil Hook with counter weight balancing
کارل اشتال هوک مخصوص کویل

موجود
هوک مخصوص کویل 7C33 Condor Lift tilting coil Hook کارل اشتال هوک مخصوص کویل
کارل اشتال

������ ������

هوک مخصوص کویل 7C33 Condor Lift tilting coil Hook
کارل اشتال هوک مخصوص کویل

موجود
انواع و دسته بندی ها
برندها