+98(21)55421082 | امروز سه شنبه ، 12-7-01
0 سبد خرید

���� ������������ �������� ��������

جعبه فرمان پوش باتن دارای دکمه های فشاری برای حرکت پل دارد. فرو بردن دکمه به طور مستقیم کنترل حرکت پل را به طور آهسته به عهده می گیرد اگر فشار دکمه را بیشتر کنید سرعت عمل حرکت بیشتر خواهد شد و به مجرد اینکه دکمه را شل بگیرید یا ول کنید برق قطع می شود و پل ایست می کند با دقت سرعت پل و استپ کردن را انجام دهید برپایه یک قانون رفتار کنید؛ پس از اینکه راننده کنترل حرکت پل را احساس کرداز نظر ایمنی و درستی یک استپ یا ایست انجام دهد.


پل جرثقیل سقفی برقی single Girder overhead cranes --- پل جرثقیل برقی
---

���� ������������ �������� ��������

پل جرثقیل سقفی برقی single Girder overhead cranes
--- پل جرثقیل برقی

موجود
پل جرثقیل برقی Duble Girder overhead Granes --- پل جرثقیل برقی
---

���� ������������ �������� ��������

پل جرثقیل برقی Duble Girder overhead Granes
--- پل جرثقیل برقی

موجود
پل جرثقیل برقی Underslung travelling cranes --- پل جرثقیل برقی
---

���� ������������ �������� ��������

پل جرثقیل برقی Underslung travelling cranes
--- پل جرثقیل برقی

موجود
انواع و دسته بندی ها
برندها