+98(21)55421082 | امروز دوشنبه ، 1-11-97 ساعت 03:37:52
0 سبد خرید

���� ������������ �������� ��������

جعبه فرمان پوش باتن دارای دکمه های فشاری برای حرکت پل دارد. فرو بردن دکمه به طور مستقیم کنترل حرکت پل را به طور آهسته به عهده می گیرد اگر فشار دکمه را بیشتر کنید سرعت عمل حرکت بیشتر خواهد شد و به مجرد اینکه دکمه را شل بگیرید یا ول کنید برق قطع می شود و پل ایست می کند با دقت سرعت پل و استپ کردن را انجام دهید برپایه یک قانون رفتار کنید؛ پس از اینکه راننده کنترل حرکت پل را احساس کرداز نظر ایمنی و درستی یک استپ یا ایست انجام دهد.


پل جرثقیل سقفی برقی single Girder overhead cranes کارل اشتال پل جرثقیل برقی
کارل اشتال

���� ������������ �������� ��������

پل جرثقیل سقفی برقی single Girder overhead cranes
کارل اشتال پل جرثقیل برقی

موجود
پل جرثقیل برقی Duble Girder overhead Granes کارل اشتال پل جرثقیل برقی
کارل اشتال

���� ������������ �������� ��������

پل جرثقیل برقی Duble Girder overhead Granes
کارل اشتال پل جرثقیل برقی

موجود
پل جرثقیل برقی Underslung travelling cranes کارل اشتال پل جرثقیل برقی
کارل اشتال

���� ������������ �������� ��������

پل جرثقیل برقی Underslung travelling cranes
کارل اشتال پل جرثقیل برقی

موجود
انواع و دسته بندی ها
برندها
دیگر دسته ها
تلگرام باختر پدید

TEL : +982155421082-8
Fax : +982155421083
Email: info [at] bpfco.com
Web: www.bpfco.com
www.malayer-bpf.com

© Copy right 2019 | All ights Reserved | BPFCO Corporation