+98(21)55421082 | امروز یکشنبه ، 14-9-00
0 سبد خرید
  اسلینگ مشی 5082Condorlift Edge protectors for ropes upto 0 25 mm andchains up nominal size6 ---  اسلینگ مشی 5082Condorlift Edge protectors for ropes upto 0 25 mm andchains up nominal size6
   نوع : اسلینگ مشی    
موجود

اسلینگ مشی کارل اشتال آلمان در تناژهای مختلف موجود می باشد.

مشاهده جدول
سفارشمتراژ | تعدادحداقل سفارشقیمت چکیتخفیف چکیقیمت نقدیتخفیف نقدیقیمت واحدسایز | قطر
محصولات مشابه
اسلینگ مشی4301CondorLift Woven Wire Rope sling

اسلینگ مشی

اسلینگ مشی4301CondorLift Woven Wire Rope sling
اسلینگ مشی ---

موجود
اسلینگ مشی4311CondorLift Woven Wire Rope sling

اسلینگ مشی

اسلینگ مشی4311CondorLift Woven Wire Rope sling
اسلینگ مشی ---

موجود
اسلینگ مشی4330CondorLift Woven Wire Rope sling

اسلینگ مشی

اسلینگ مشی4330CondorLift Woven Wire Rope sling
اسلینگ مشی ---

موجود
اسلینگ مشی 4341CondorLift Woven Wire Rope sling

اسلینگ مشی

اسلینگ مشی 4341CondorLift Woven Wire Rope sling
اسلینگ مشی ---

موجود
تلگرام باختر پدید

TEL : +982155421082-8
Fax : +982155421083
Email: info [at] bpfco.com
Web: www.bpfco.com
www.malayer-bpf.com

© Copy right 2021 | All ights Reserved | BPFCO Corporation