+98(21)55421082 | امروز شنبه ، 26-3-03
0 سبد خرید
  سایز 5 الی 25 میلی متر   سایز 5 الی 25 میلی متر
   نوع :    
10 : حداقل سفارش    
موجود
مشاهده جدول
سفارشمتراژ | تعدادحداقل سفارشقیمت چکیتخفیف چکیقیمت نقدیتخفیف نقدیقیمت واحدسایز | قطر
محصولات مشابه
U1, U2, U3, U4

زنجیر لنگر

U1, U2, U3, U4
زنجیر لنگر پله ای آلیوتو

موجود
 U1، U2 ، U3 ,U4

زنجیر لنگر

U1، U2 ، U3 ,U4
زنجیر لنگر دانه بلند آلیوتو

موجود
تلگرام باختر پدید

TEL : +982155421082-8
Fax : +982155421083
Email: info [at] bpfco.com
Web: www.bpfco.com
www.malayer-bpf.com

© Copy right 2024 | All ights Reserved | BPFCO Corporation