+98(21)55421082 | امروز یکشنبه ، 21-3-02
0 سبد خرید
  سایز 5 الی 25 میلی متر   سایز 5 الی 25 میلی متر
   نوع :    
10 : حداقل سفارش    
موجود
مشاهده جدول
سفارشمتراژ | تعدادحداقل سفارشقیمت چکیتخفیف چکیقیمت نقدیتخفیف نقدیقیمت واحدسایز | قطر
محصولات مشابه
زنجیرلنگر پله ای

زنجیر لنگر

زنجیرلنگر پله ای
زنجیر لنگر پله ای چین

موجود
زنجیرلنگر دانه بلند- بدون پله

زنجیر لنگر

زنجیرلنگر دانه بلند- بدون پله
زنجیر لنگر دانه بلند چین

موجود
تلگرام باختر پدید

TEL : +982155421082-8
Fax : +982155421083
Email: info [at] bpfco.com
Web: www.bpfco.com
www.malayer-bpf.com

© Copy right 2023 | All ights Reserved | BPFCO Corporation