SELECT LANGUAGE : ENGLISH | PERSIAN
+98(21)55421082 | امروز جمعه ، 29-10-96 ساعت 08:53:05
0 سبد خرید
  رابط زنجیر گرید G80 Type6556 کارل اشتال  رابط زنجیر گرید G80 Type6556
   نوع : لولایی    
1 : حداقل سفارش    
موجود
رابط زنجیر گرید 80 مخصوص اتصال زنجیر به حلقه بیضی شکل و اتصال انواع قلاب های S ضامن دار در انتهای دیگر زنجیر استفاده میشود. سایز رابط زنجیر می بایست متناسب با سایز زنجیر انتخاب شود.
سفارشمتراژ | تعدادحداقل سفارشقیمت چکیتخفیف چکیقیمت نقدیتخفیف نقدیقیمت واحدسایز | قطر
محصولات مشابه
رابط زنجیر لنگر پله ای

رابط زنجیر

رابط زنجیر لنگر پله ای
پله ای کروزبی


موجود

TEL : +982155421082-8
Fax : +982155421083
Email: info [at] bpfco.com
Web: www.bpfco.com
www.malayer-bpf.com

© Copy right 2018 | All ights Reserved | BPFCO Corporation