+98(21)55421082 | امروز دوشنبه ، 29-12-01
0 سبد خرید
  رابط زنجیر لنگر پله ای کروزبی  رابط زنجیر لنگر پله ای
   نوع : پله ای    
1 : حداقل سفارش    
موجود
رابط زنجیر پله ی جهت اتصال زنجیرهای لنگر استفاده میشود. گرید رابط زنجیر های فوق به دلیل استفاده در آب دریا دارای سه گرید U1, U2, U3 دریایی می باشد. سایز رابط های زنجیر فوق متناسب با زنجیر لنگر از 3/8 اینچ )10 میلیمتر( الی 120 میلیمتر 5 اینچ تولید و عرضه می شود.
سفارشمتراژ | تعدادحداقل سفارشقیمت چکیتخفیف چکیقیمت نقدیتخفیف نقدیقیمت واحدسایز | قطر
محصولات مشابه
رابط زنجیر گرید G80 Type6556

رابط زنجیر

رابط زنجیر گرید G80 Type6556
لولایی

موجود
تلگرام باختر پدید

TEL : +982155421082-8
Fax : +982155421083
Email: info [at] bpfco.com
Web: www.bpfco.com
www.malayer-bpf.com

© Copy right 2023 | All ights Reserved | BPFCO Corporation