+98(21)55421082 | امروز پنجشنبه ، 6-8-00
0 سبد خرید
  8707:Fasswendetravers بشکه گردان ---  8707:Fasswendetravers بشکه گردان
   نوع : بشکه گردان    
موجود

بشکه گردان کارل اشتال آلمان در تناژهای 250 الی 400 کیلوگرم. 

سفارشمتراژ | تعدادحداقل سفارشقیمت چکیتخفیف چکیقیمت نقدیتخفیف نقدیقیمت واحدسایز | قطر
محصولات مشابه
7140condor grip barrel clamping

بشکه گردان

7140condor grip barrel clamping
بشکه گردان ---

موجود
7003condor grip barrel tong

بشکه گردان

7003condor grip barrel tong
بشکه گیر ---

موجود
  7004condor grip tong for lying Barrels

بشکه گردان

7004condor grip tong for lying Barrels
بشکه گیر ---

موجود
7116Condor Grip Barrel Grab

بشکه گردان

7116Condor Grip Barrel Grab
بشکه گیر ---

موجود
تلگرام باختر پدید

TEL : +982155421082-8
Fax : +982155421083
Email: info [at] bpfco.com
Web: www.bpfco.com
www.malayer-bpf.com

© Copy right 2021 | All ights Reserved | BPFCO Corporation