+98(21)55421082 | امروز یکشنبه ، 14-9-00
0 سبد خرید

بازرسی طناب بطور خلاصه

هر طنابی که دارای مفتول های شکسته یا استرندهای تغییر شکل یافته و یا تغییراتی در قطر باشد و یا ظاهر آن از حالت معمولی خود خارج شده باشد، باید برای جایگزینی در نظر گرفته شود.
همیشه بهتر این بهتر است که هر گاه در مورد وضعیت یک طناب و یا توان آن در انجام کار مورد نظر تردید پیدا شد ،آنرا کنار گذاشته و یا طناب مناسب جایگزین کنیم.هزینه تعویض و جایگزینی طناب در مقایسه با جراحت ها یا صدمات جانی ،هزینه توقف کار و یا هزینه جایگزینی تاسیسات و دستگاه های شکسته بی اهمیت می باشد.

بازرسی طناب فولادی شامل بررسی اولیه موارد زیر می باشد:
1-کاهش قطر طناب.
2-تاب طناب.
3-فرسودگی بیرونی.
4-فرسودگی درونی.
5-کوفتگی.
6-مالش.
7-خوردگی و زنگ زدگی.
8-مفتول های شکسته.

برخی از قسمت های طناب فولادی بدون هیچ گونه اخطار قبلی و قابل روئیت می تواند دچار شکستگی و پارگی شود قسمت هایی که این اتفاق در آن می افتد معمولاً در قسمت اتصالات انتهایی طناب و در نقاطی می باشد که طناب وارد چرخ طناب یک سیستم نیمه عملیاتی شده و یا از آن خارج می شود.

ممکن است فرسودگی خارجی قابل توجه و یا شکستگی تاج استرند رویت نشود اما تحت چنین شرایطی، مغزی از کار می افتد و موجب بریدگی استرندهای مجاور می شود در این صورت شکستگی های دوره ای اتفاق می افتد و طناب باید جایگزین شود.

اگر نگهداری پیشگیرانه با دقت و وسواس انجام شود ،می توان عمر مفید طناب را افزایش داد.بریدن طول مناسبی از طناب در قسمت اتصالات انتهایی قبل از خرابی مغزی و پیدا شدن شکستگی های دوره ای،خرابی طناب در این قسمت ها را به حداقل می رساند.


تلگرام باختر پدید

TEL : +982155421082-8
Fax : +982155421083
Email: info [at] bpfco.com
Web: www.bpfco.com
www.malayer-bpf.com

© Copy right 2021 | All ights Reserved | BPFCO Corporation