+98(21)55421082 | امروز دوشنبه ، 4-11-00
0 سبد خرید

راهبردهایی راجع به بازرسی و گزارش برای تجهیزات،طناب های فولادی و اسلینگ ها

1-کلیه سوابق و گزارش های بازرسی ها را برای مدت زمان مناسب و لازم نگهداری کنید.

2-قبل از راه اندازی روزانه دستگاه،رویه زیر را اجرا نمائید:

الف:کلیه عملکردهای دستگاه را مورد بررسی قرار دهید.

ب:تجهیزات مربوط به بار را پایین آورده و قلاب ها را از نظر تغییر شکل یا ترک احتمالی بازدید نمائید.

ج:در مدت پایین آوردن و سپس بالا بردن تجهیزات بار،به دقت به طناب و سیستم هدایت آن توجه کنید و مخصوصاً مراقب هر نوع پیچ خوردگی ،پیچش یا سایر تغییر شکل ها باشید.همچنین شرایط پیچیدن بر روی درام را نیز مورد توجه قرار دهید.

د: طناب فولادی و اسلینگ ها را از نظر هرنوع علامتی که میتواند ایمنی استفاده از آن ها را کاهش دهد مورد بررسی قرار دهید مثل مفتول های شکسته ،فرسایش بیش از حد پیچ خوردگی یا پیچش طناب و زنگ زدگی مشخص مخصوصاًمراقب هر نوع آسیب جدید که در بازرسی قبلی وجود نداشته باشید.

3-بازرسی های دوره ای منطبق با استانداردهای مربوطه همراه با ارائه گزارش امضاء شده توسط یک بازرس مجرب و مجاز توصیه می گردد.این گزارش های دوره ای باید شامل بازرسی موارد زیر باشد:

الف:کلیه مکانیزم های کاری دستگاه از نظر فرسایش بیش از حد قطعات و نیز قطعات سیستم ترمز و روغنکاری آن.

ب:کلیه limit switches

ج:قلاب های جرثقیل از نظر باز بودن بیش از حد گلویی،پیچیدگی یا ترک.

د:طناب فولادی و سیستم هدایت مربوطه از نظر شرایطی که موجب از کار افتادن آن می گردد.

ه:اسلینگ های طناب فولادی از نظر فرسایش غیر طبیعی ،مفتول های شکسته ،پیچ خوردگی و آسیب های فیزیکی.

و:کلیه اتصالات انتهایی مثل قلاب ها و غیره از نظر فرسایش بیش از حد و کج شدگی.

4-حداقل یک بازرسی سالانه همراه با گزارش امضاء شده باید برای موارد زیر انجام گیرد:

الف:قلاب های جرثقیل از نظر ترک های احتمالی.

ب:درام ها از نظر فرسودگی و ترک.

ج:بدنه تجهیزات از نظر ترک ،زنگ زدگی و تغییر شکل.

د:اتصالات بدنه مانند پیچ ها،پرچ ها و جوش ها از نظر محکم بودن.


تلگرام باختر پدید

TEL : +982155421082-8
Fax : +982155421083
Email: info [at] bpfco.com
Web: www.bpfco.com
www.malayer-bpf.com

© Copy right 2022 | All ights Reserved | BPFCO Corporation