+98(21)55421082 | امروز یکشنبه ، 14-9-00
0 سبد خرید

انواع درام چرثقیل ها و تاورکرین

درام های شیاردار

درام ها وسیله انتقال نیرو به طناب و از طریق آن به شیئی که قرار است حرکت داده شود، هستند. برای اینکه طناب این نیرو را به طور موثری دریافت کند و همچنین به طور صحیح آن را به شیئی مورد نظر انتقال دهد،تجهیزات مورد استفاده و نحوه کار باید به دقت تحت نظارت باشد.در درام های شیاردار شرایط پیچیدن طناب روی آن باید از نزدیک تحت نظر باشد و رویه های توصیه شده زیر به دقت مورد توجه و عمل قرار گیرد.

1-انتهای طناب باید طوری به درام متصل باشد که حداقل نیروی توصیه شده توسط سازنده دستگاه را دارا باشد.

2-در مدت پیچیدن طناب بر روی درام باید کشش کافی بر روی آن برقرار باشد به طوری که عمل پیچیدن طناب تحت کشش مستمر انجام شود.

3-طناب باید دنباله رو شیار باشد.

4-بهتر است که حداقل سه دور کامل طناب در انتهای درام پس از باز شدن کامل آن تحت شرایط عادی کاری باقی بماند(دور مرده)دو دور کامل دور مرده در بسیاری از استانداردها الزامی است.
اگر طناب با بی دقتی پیچیده شده باشد و در نتیجه از شیار پرش نماید. هنگام پرش از یک شیار به شیار دیگر دچار فشردگی و بریدگی می شود و همچنین وقتی که طناب به لایه دوم پیچش میرسد مجدداً فشردگی اتفاق می افتد و مفتول ها دچار سائیدگی بیش از حد میشوند.

عامل دیگری که باید به طور جدی در نظر گرفته شود عرض شیارها نسبت به قطر طناب است.معمولاً طناب فولادی با یک تلورانس مثبت تولید می شود.اگر این تلورانس در نظر گرفته نشود ممکن است خسارات جدی وارد شود.به عنوان مثال درامی که عرض شیار آن 6میلیمتر است یک طناب با قطر اسمی 6میلیمتر و قطر واقعی 2/6میلیمتر درست قرار نمی گیرد و طناب از شیار خارج می شود.

درام های ساده

برای پیچیدن طناب به روی درام ساده که سطح آن صاف است،دقت بسیار زیادی لازم است.نقطه شروع باید کناره درام باشد و هر دور طناب به طور سفت و کشیده در کنار دور قبلی بپیچد.در هنگام پیچیدن طناب باید نظارت نزدیک صورت گیرد تا بتوان از صحت موارد زیر مطمئن شد:
1-این که درام بطور صحیح به درام متصل شده است.

2-این که در مدت پیچیدن طناب روی درام ،به طور پیوسته کشش مناسب روی آن اعمال می گردد تا شل پیچیده نشود.

3-هر دور از طناب کنار دور قبلی پیچیده شده که بین آن ها شکافی و فاصله ای نباشد.
4-این که وقتی طناب در حال کار کاملاًاز روی درام باز میشود،هنوزحداقل دو دور اضافه(دور مرده)بر روی درام باقی می ماند.

پیچیدن شل و نامیزان طناب روی درام صاف معمولاً باعث فرسودگی غیر طبیعی ،له شدن و تغییر شکل طناب می گردد.

نتایج چنین بی دقتی ،کاهش کارایی طناب و نیز کم شدن نیروی موثر آن خواهد بود.همچنین در کارهایی که از حساسیت و دقت ویژه ای برخوردار است ،اپراتور مشکل کنترل طناب را به علت افتادن گاه و بیگاه طناب از توده روی درام به سطح درام خواهد داشت.ضربه حاصله از این افتادن می تواند باعث پارگی یا حداقل ،خسارت دیدن طناب گردد.

درام های چند لایه

بسیاری از تجهیزات طوری طراحی شده اند که باید بیش از یک لایه طناب روی درام پیچیده شود پیچیدن چندین لایه روی درام مشکلات دیگری را ایجاد می کند.

لایه اول باید به شکل یک مارپیچ یکنواخت و کیپ پیچیده شود در درام های شیاردار،این مارپیچ از ابتدا وجود دارد.این شیارها به اپراتور امکان می دهد که از بیش ترین ظرفیت درام استفاده کرده و حداقل دورهای اضافی را در نظر بگیرد.

در شروع کار ،درام صاف و بدون شیار یک مسئله اضافی ایجاد می کند چون طناب باید طوری در آن بپیچد که لایه اول آن صاف و یکنواخت و کیپ بوده و بتواند پایه محکمی برای لایه های بعدی که روی آن پیچیده خواهد شد باشد.لایه اول طناب روی درام های صاف باید با سفتی و کشیدگی کافی طوری پیچیده شود که هر دور تا حد ممکن بدون فاصله از دور قبلی پیچیده شود.قسمت عمده دورهای لایه اول یا تمامی آن ها به عنوان دور اضافی (دور مرده)مورد استفاده قرار می گیرد.

بنابراین لایه اول مانند شیار مارپیچی برای راهنمایی لایه های بعدی عمل خواهد کرد.برخلاف درام های شیاردار ،در درام های صاف چند لایه ،لایه اول نباید از درام باز شود.

پس از اینکه طناب در کل سطح درام پیچید و به کناره انتهایی درام (چه صاف و چه شیاردار)رسید در این نقطه لایه دوم شکل می گیرد.

در این نقطه لایه دوم شکل می گیرد.سپس طناب در جهت مخالف لایه قبلی با قرار گرفتن در گودیهای ایجاد شده بین دورهای لایه اول پیچیده می شود.بدین ترتیب طناب شیارهای ایجاد شده در لایه اول را تعقیب می کند و در واقع با هر دور پیچیدن درام ،یک دور عقب تر از لایه قبلی پیچیده میشود و به ازای هر دور پیچیدن باید از دو شیار رد شود.نقطه ای که این عمل اتفاق میافتد بنام تقاطع(cross-over) نامیده می شود.تقاطع در لایه دوم و همه لایه های بعدی غیر قابل اجتناب است.

در این نقاط تقاطع ،در حالی که طناب از دو شیار لایه قبلی کشیده می شود در معرض سائیدگی و فشار زیاد قرار می گیرد.این ساییدگی به وضوح قابل شنیدن می باشد.

البته شیاربندی های مخصوصی موسوم به شیار بندی های تعادلی برای درام ها وجود دارد که می تواند خسارت ناشی از نقاط تقاطع را به میزان زیاد کاهش دهد.

سایش بیش از حد را همچنین می توان با رعایت اصل جهت تاب صحیح (راست یا چپ)در مورد لایه دوم به جای لایه اول در درام کاهش دادبه همین علت است که لایه اول درام های صاف باید سفت پیچیده شده و به عنوان دور مرده مورد استفاده قرار گیرد.

شیاربندی تعادلی به گونه ای طراحی شده است که در هر دور طناب به اندازه طول کمتر از نصف محیط دور درام،موازی صفحه درام پیچیده می شود و پس از عبور از یک تقاطع کوتاه ،نصف طول محیط دور درام را کامل می کند.این تقاطع نسبت به صفحه درام دارای زاویه است و طناب را از عرض به اندازه نصف عرض شیار جابجا می کند.

در نیمه دوم محیط درام،مجدداً طناب به طول کمتر از نصف محیط ،موازی صفحه درام پیچیده می شود و سپس از یک تقاطع دیگر عبور کرده و به نقطه ای که فاصله آن از نقطه شروع به اندازه طول یک محیط کامل درام است می رسد.در این نقطه ،جابجایی عرضی برابر با یک عرض کامل شیار میباشد.

شیار بندی برای این نوع پیچش،مشابه شیاربندی موازی است جزء اینکه نصف محیط درام به اندازه نصف عرض شیار از نصف دیگر فاصله عرضی دارد و بین این دو نیمه ،شیارها با استفاده از تقاطع های کوتاه ،طناب را به طور صحیح عبور می دهند .محل های دو تقاطع بر روی درام در دو نقطه مقابل بفاصله 180درجه از یکدیگر قرار دارند.

چون جابجایی عرضی هر تقاطع ،برابر نصف عرض شیار یا معادل نصف جابجایی تقاطع ها در انواع دیگر پیچیدن طناب است شلاق زنی و فرسایش حاصل از آن کاهش میابد.

بکارگیری،بازرسی و نگهداری طناب فولادی

چرخ طناب و درام

در طول دوره کاری ،طناب فولادی در تماس با چرخ طناب ها ،درام ها و غلطک ها قرار می گیرد که همگی اینها باید در شرایط مطلوب نگهداری شوند.


تلگرام باختر پدید

TEL : +982155421082-8
Fax : +982155421083
Email: info [at] bpfco.com
Web: www.bpfco.com
www.malayer-bpf.com

© Copy right 2021 | All ights Reserved | BPFCO Corporation