+98(21)55421082 | امروز یکشنبه ، 14-9-00
0 سبد خرید

بستن (مهار کردن)طناب فولادی

با وجود این که راه های زیادی برای بریدن طناب فولادی وجود دارد هرکدام از این را هها مستلزم رعایت احتیاط هایی می باشد از جمله این که در دو طرف نقطه ای که قرار است بریده شود طناب باید به طور صحیح بسته و مهار شود.در طناب های فولادی اگر دو طرف نقطه برش به طور اصولی بسته نشود،ممکن است دو سر طناب کج یا پهن شود و در نتیجه استرندها شل شوند.در این صورت در هنگام استفاده از این طناب ،توزیع بار روی استرندها یکسان نخواهد بود و عمر طناب به طور محسوسی کاهش خواهد یافت.

مفتول مهار باید مفتول نرم یا آنیل شده باشد.قطر این مفتول و پهنای مهار(بست) به قطر طناب بستگی دارد ولی پهنای بست هرگز نباید از قطر طناب فولادی مربوطه کمتر باشد.

به طور معمول برای طناب های پریفرم شده یک بست در هر طرف محل برش کافی است ولی برای طناب های پریفرم نشده یا طناب های نتاب حداقل دو بست در هر دو طرف توصیه می شود و بین دو بست باید به اندازه شش برابر قطر طناب فولادی مربوطه فاصله باشد.


تلگرام باختر پدید

TEL : +982155421082-8
Fax : +982155421083
Email: info [at] bpfco.com
Web: www.bpfco.com
www.malayer-bpf.com

© Copy right 2021 | All ights Reserved | BPFCO Corporation