+98(21)55421082 | امروز دوشنبه ، 4-11-00
0 سبد خرید

برش دادن طناب فولادی

طناب فولادی را پس از بستن به طریقه صحیح می توان برش داد.برش دادن در صورت موجود بودن ابزارهای مناسب عمل نسبتاً ساده ایست.انواع وسایل برش مخصوص طناب فولادی چه مکانیکی و چه هیدرولیکی در بازار وجود دارند.باید توجه داشت که استفاده از وسایل نامناسب برای برش طناب فولادی خطرات خاص خود را در بر خواهد داشت.


تلگرام باختر پدید

TEL : +982155421082-8
Fax : +982155421083
Email: info [at] bpfco.com
Web: www.bpfco.com
www.malayer-bpf.com

© Copy right 2022 | All ights Reserved | BPFCO Corporation